Go to main navigation
South_Carolina_Gov._Nikki_Haley_joins_U.S._military_service_members_and_community_business_partners_for_the_launch_of_Operation_Palmetto_Employment,_a_statewide_military_employment_initiative_aimed_at_making_140226-F-XH297-660.jpg

Nikki Haley är USA:s FN ambassadör som ser över hur pengarna ska dras in.

Foto: Wikimedia Commons

NYHET

Trump drar in pengar till familjeplanering

Trump drar in pengar till FN:s befolkningsfond UNFPA och anklagar organisationen för att utföra aborter och tvångsteriliseringar. UNFPA arbetar med att stärka kvinnors rättigheter, familjeplanering, ungdomsmottagningar, preventivmedel och rådgivning.

På många ställen i världen är tonårsgraviditeter ett stort problem som gör att unga flickor tvingas sluta skolan och blir kvar i fattigdom. Många kvinnor dör också i barnsäng och saknar tillgång till preventivmedel.

Men på de platser där sexualundervisning och preventivmedel görs tillgängliga brukar både könssjukdomar och oönskade graviditeter minska.

Ändå drar nu USA in stödet till FN:s befolkningsfond – ett FN-organ som också arbetar med att involvera män och utbilda pappor för att öka jämställdhet mellan könen.

Trump kommer att dra in cirka 76 miljoner dollar, ungefär sju procent av UNFPA:s budget.

I ett brev till senaten skriver Bob Corker, republikansk ledamot, att pengar dras in för att UNFPA ”stödjer eller bidrar till ett program med påtvingande aborter och steriliseringar”.

Det är ett påstående som republikanerna fört fram flera gånger när de suttit i regeringsställning, men som inte kunnat bevisas. 2002 reste ett team till Kina för att undersöka liknande anklagelser, men utan att hitta bevis. Ändå spreds kritiken till andra länder.

 

Krav på minskade pengar spreds till Europa

UNFPA ger inte stöd till abortkliniker, utan arbetade i Kina för att stödja kvinnors rättigheter. När den tidigare republikanske presidenten George W Bush drog in stödet till UNFPA, efter starka påtryckningar från konservativa kongressledamöter, gick andra länder in och täckte upp finansieringen, däribland Sverige. Även den demokratiske presidenten Bill Clinton tvingades av konservativa krafter att dra in stödet och att införa en så kallad "gag-rule".

Kritiken mot UNFPA spreds också till andra länder, liksom till EU-parlamentet. I Sverige motionerade riksdagsledamöterna Annelie Enochson och Tuve Skånberg (KD) år 2012 om att se över stödet till UNFPA.

För abortmotståndare under Trump var det ett stort nederlag att regeringen inte lyckades få bort Obamacare, och därmed dra in finansieringen till Planned Parenthood, som arbetar med aborter i USA. Många inom den neo-konservativa falangen i USA anser också att det hälsoförslag som lades fram inte gick tillräckligt långt när det gällde att få bort all form av statlig hälsovård.

Flera av de ledamöter och rådgivare som nu finns runt den amerikanska presidenten har ägnat stora delar av sin karriär åt att attackera kvinnors rättigheter.

UNFPA säger på sin hemsida att ”det är ett felaktigt påstående att FN-organet ägnar sig åt att utföra aborter eller tvångssteriliseringar i Kina”. Istället arbetar man för att varje födsel är säker, och att unga människor ska få en chans att utvecklas i livet.

Det indragna stödet ligger i linje med Trumps tidigare förslag att dra in 28 procent av budgeten för diplomati och utvecklingsbistånd, liksom att man ska dra in stödet till FN, men exakt summa är ännu okänd, skriver New York Times.

Ylva Bergman