Go to main navigation
Demonstrators protest against U.S. President Donald Trump during the Women's March inside Karura forest in Kenya's capital Nairobi, January 21, 2017.

Demonstranter protesterar mot Donald Trump under Women's March i Nairobi. 

Foto: REUTERS/Thomas Mukoya

Biståndsarbetare: ”Trump förstör för miljontals kvinnor"

Nu kommer biståndsarbetare återigen tvingas välja mellan amerikanska pengar eller att arbeta för rätten till abort. Enligt kritiker kommer det att göra livet svårare för miljontals kvinnor.

På måndagen signerade Trump – omgiven av män – en exekutiv order som förbjuder alla internationella organisationer som får stöd från USA att genomföra eller informera om abort. Den så kallade ”gag rule” är en regel inom biståndet som tvingar organisationer att ta ställning: sluta ta emot amerikanskt stöd eller sluta arbeta för kvinnors rättigheter till abort.

Sedan Reagan införde gag rule 1984 har den varit aktiv av-och-till, men den har alltid varit förödande för kvinnor. När George W Bush återinförde den 2001 så försvann till exempel pengarna för projekt som arbetade för att minska Nepals extremt höga mödradödlighet och i Lesotho tvingades landets enda distributör av kondomer att lägga ner trots att var fjärde lesothier var HIV-positiv.  

Många dör efter illegala aborter

Nästan 70 procent av världens länder tillåter bara aborter när kvinnans "fysiska hälsa” äventyras. Det leder till att många kvinnor söker sig till illegala kliniker och läkare där vården är sämre och risken för att ingreppet ska gå fel är större. Enligt FN är mödradödligheten i snitt tre gånger större i länder med restriktiva abortlagar än de mer tillåtande.

Uganda ligger nästan i topp när det kommer till födelsetal. Samtidigt är abort bara tillåtet om det räddar moderns liv. Även om det finns ett stort mörkertal så står problem i samband med aborter för 26 procent av landets mödradödlighet.

– Vi möter många kvinnor som gör olagliga och osäkra aborter och stöttar dem med rådgivning och vård, men nu när pengarna försvinner kommer vi inte att nå så många som vi vill, säger Simon Richmond Mugenyi vid Reproductive Health Uganda (RHU). 

RHU får amerikanskt stöd via medlemsorganisationen International Planned Parenthood Federation (IPPF), som vägrar signera Trumps regel. Det betyder att IPPF kommer att förlora 100 miljoner dollar i finansiering till sina pågående projekt. Miljontals kvinnor och män i världens mest fattiga och svåråtkomliga områden kommer inte längre att få rätt till sexualupplysning och stöd för reproduktiv hälsa. I Uganda kommer tusentals kvinnor att bland annat förlora tillgång till preventivmedel.

– Det är absurt! USAID säger sig jobba för kvinnors rättigheter, men regeln förstör för miljontals kvinnor i världen, säger Simon Richmond Mugenyi.

Förbjuds tala om abort

Gag rule förbjuder inte att amerikanska pengar används för själva abortprocessen, vilket redan är redan förbjudet enligt amerikansk lag. Regeln förbjuder organisationer som får amerikanskt stöd att spendera pengar överhuvudtaget – även från andra källor – på aborter, abortrådgivning eller ens prata om effekten av illegala aborter.

Många abortmotståndare gläds åt regeln eftersom många menar att det är lika illa att förespråka rätten till abort som att utföra den. Samtidigt menar många internationella organisationer att deras arbete inte blir fullständigt utan att arbeta med få abortfrågan fullt ut.

”Gag rulen kommer innebära att nödvändig tillgång till viktiga tjänster försvinner. Men vi kommer inte neka världens fattigaste kvinnor viktiga rättigheter utan kommer arbeta med regeringar och givare för att fylla de hål i finansieringen som den nya regeln medför”, skriver IPPF i ett uttalande.

Björn Widmark