Go to main navigation
Över 200 urfolksnationer och tusentals människor från hela världen har samlats för att protestera mot den planerade oljeledningen i North Dakota. De står sida vid sida för att med trummor, böner och sång protestera genom en ickevåldsmanifestation mot oljeledningen Dakota Access Pipeline (DAPL).

Foto: Flickr/Joe Brusky

Nyhet

Trump kör över Sioux-stammarna – ”struntar i våra rättigheter”

Donald Trumps klartecken för att gå vidare med den omstridda oljeledningen i North Dakota och den kontroversiella oljeledningen Keystone XL möter protester.

– Det kommer inte göra USA fantastiskt igen, säger företrädare för Siouxerna.

USA:s president Donald Trump har nyligen gett grönt ljus till att bygga en mycket omstridd oljeledning i North Dakota och den kontroversiella oljeledningen Keystone XL. Under hösten och vintern samlades över 300 urfolksnationer, bland dem samer, och tusentals människor från hela världen för att protestera mot de planerade oljeledningarna.

Projekten pausades av den tidigare presidenten Barack Obama för ytterligare utredning kring miljöaspekter och efter kritik om att ursprungsfolk uteslutits vid konsultationer.

FN:s särskilda rapportör om urfolks rättigheter, Victoria Tauli-Corpuz, uppmanar nu den amerikanska regeringen att följa deklarationen och genomföra samråd med de ursprungsfolk som tidigare uteslutits från planeringsprocesserna.

– Det är beklagligt att dessa krav ännu inte har uppfyllts. Vid den här typen av beslut måste man samråda med ursprungsbefolkningarna eftersom de kommer att bli direkt berörda, säger hon.

Kritiker menar att det inte har gjorts en korrekt bedömning av risken för oljeutsläpp och påverkan på miljön i samband med projekten.

Enligt uppgifter från federala myndigheter är utsläpp från oljeledningar relativt vanliga, vilket ökar risken för föroreningar av vatten. Mellan 2010 och 2013 rapporterades nära 2 000 läckor. Oljeutvinning, transport och förbränning ökar också utsläppen av metan och koldioxid i atmosfären, vilket bidrar till den globala uppvärmningen och klimatförändringar.

– Vi är inte motståndare till ett oberoende när det gäller energiförsörjning. Vi är motståndare till obetänksamma och politiskt motiverade projekt som oljeledningen i North Dakota som innebär att man struntar i våra rättigheter och äventyrar vårt vatten. Ett andra Flint skulle inte göra USA fantastiskt igen, säger David Archambault II, som är företrädare för Standing Rock Sioux Tribe.

Han syftade på miljöskandalen i staden Flint i Michigan där dricksvattnet blivit förgiftat av bly.

Erich Pica, ordförande för miljöorganisationen Friends of the Earth, säger att beslutet avspeglar Donald Trumps likgiltighet inför de "miljontals amerikaner som kämpat för att skydda vårt lands marker, vatten, heliga platser och klimat från farliga oljeledningar". 

Tharanga Yakupitiyage/IPS