Go to main navigation
http://www.idlenomore.ca

Demonstration för ursprungsbefolkningars rättigheter i Vancouver, Kanada, är 2012.

Foto: Tamara Herman/Flicr

nyhet

Ursprungsfolk skyddar 80 procent av världens biologiska mångfald

På ursprungsbefolkningars traditionella marker återfinns runt 80 procent av den biologiska mångfalden i världen. Ett effektivt sätt att bekämpa både fattigdom och bevara den biologiska mångfalden är att stärka ursprungsbefolkningarnas rättigheter.

I en studie från Världsbanken konstateras att runt 80 procent av världens biologiska mångfald återfinns på ursprungsbefolkningarnas marker. Det handlar framförallt om tropiska skogsområden i Amerika, Afrika och Asien. Ursprungsbefolkningar har laglig rätt till runt elva procent av världens skogsmark.

Ursprungsbefolkningarna kan lämna värdefulla bidrag till samhällen genom sin traditionella kunskap och förståelse för förvaltning av ekosystem. De har också ofta en djupgående och starkt lokalt förankrad kunskap. Det konstaterar FN-organet Internationella fonden för jordbruksutveckling, IFAD, i en rapport inför ett globalt forum för ursprungsbefolkningar som avslutades i Rom i måndags.

Vid mötet deltog företrädare från ursprungsbefolkningars organisationer från hela världen, samt ledare för partnerorganisationer.

Runt 370 miljoner människor i världen tillhör någon av de cirka 5 000 ursprungsfolk. Dessa lever utspridda i omkring 70 länder, varav 70 procent återfinns i Asien och Stillahavsområdet.

IFAD konstaterar även att ursprungsbefolkningar tillhör några av världens mest sårbara, marginaliserade grupper och utsätts ofta för diskriminering.

Ursprungsbefolkningarna utgör bara fem procent av jordens befolkning. Samtidigt utgör de 15 procent av de som lever i fattigdom. Enligt IFAD är en orsak att ursprungsfolk förlorat kontrollen över sina traditionella marker och naturresurser. Allt fler tvingas flytta till städerna när de fördrivs.

"Under århundraden har ursprungsfolken berövats sin mark, sina områden och sina resurser och som en följd av det har de ofta förlorat sitt eget sätt att leva”, skriver IFAD.

”Ett av de mest effektiva sätten att göra det möjligt för ursprungsbefolkningar att bekämpa fattigdomen är att stödja deras försök att forma och styra sitt eget öde, och att säkerställa att de är medskapare och medförvaltare i nya utvecklingsinitiativ," fortsätter IFAD.

Världsbanken konstaterar att ett effektivt sätt att bekämpa både fattigdom och bevara den biologiska mångfalden är således att stärka ursprungsbefolkningarnas rättigheter. Det är en ”win-win situation”, konstaterar rapporten.

Baher Kamal/IPS

Mikael Färnbo