Go to main navigation
Rök från skorstenar på kolkraftverk i Polen.

Foto: Peter Andrews/Reuters/Scanpix

nyhet

Utsläppsrätter skrotas: ”Bra, men inget som räddar planeten”

Regeringen har upphävt utsläppsrätter motsvarade hälften av Sveriges årliga utsläpp av koldioxid.

– Bra, men inget som räddar världen, säger Gunnar Lind på Greenpeace.

Sverige har samlat på sig ett stort antal utsläppsrätter som landet inte kommer att utnyttja. Det handlar om rättigheter att släppa ut 22,5 miljoner ton koldioxid, vilket kan jämföras med Sveriges årliga utsläpp på drygt 50 miljoner ton.

Utsläppsrätterna är en del av FN:s system inom Kyotoavtalet för att minska ländernas växthusgasutsläpp.

Sveriges överskott beror delvis på den, enligt kritiker, allt för frikostiga tilldelningen av utsläppsrätter från första början. Men det beror också på att Sverige har minskat sina utsläpp kraftigt.

Sverige hade kunnat sälja utsläppsrätterna till andra länder, men väljer nu istället att annullera dem. Regeringen har gjort på liknande sätt även tidigare. Hittills har man på så vis tagit beslut om annullering av utsläppsrätter motsvarande 94,6 miljoner ton koldioxid.

– Vi har en temperaturökning på jorden som går mycket fortare än vad forskarna förutspått. Då är det inte ansvarsfullt att sälja utsläppsrätter till andra länder, säger klimatminister Isabella Lövin (MP) till Dagens Nyheter.

Gunnar Lind på svenska Greenpeace tycker beslutet är viktig symbolpolitik, men kanske inget som kommer att rädda planeten.

– Det är självklart att det är bra. Men det kommer inte att rädda världen. Frågan är om det kommer att märkas överhuvudtaget. Men det är en bra signal till omvärlden. Det är viktig symbolpolitik på det sättet. Det väcker uppseende och kan få andra att göra likadant, säger han.

Mikael Färnbo