Go to main navigation
varbudget.jpg

Bilden är från 2015 års ekonomiska vårproposition.

Foto: Finansdepartementet / Flickr

nyhet

Vårbudget: Minskade asylkostnader ger 1,3 miljarder mer till biståndet

Biståndsbudgeten tillförs 1,3 miljarder kronor som en följd av minskade kostnader för flyktingmottagande i Sverige. Det föreslår regeringen i vårbudgeten.

I den vårbudget som regeringen och Vänsterpartiet har förhandlat fram föreslås att nästan 1,3 miljarder kronor återförs till biståndsbudgeten som en följd av minskade avräkningar för asylkostnader i Sverige. Anledningen är en kraftig minskning av antalet asylsökande.

Biståndspengar har under lång tid finansierat flyktingmottagande i Sverige – så kallade avräkningar. På senare år har kostnaderna ökat kraftigt. I höstbudgeten beräknade regeringen att kostnaderna för asylmottagande inom biståndsramen skulle uppgå till 8,1 miljarder kronor – motsvarande nästan 18 procent av den totala biståndsbudgeten på 46,1 miljarder kronor.

På grund av minskat antal asylsökande sänker nu regeringen prognosen till 6,8 miljarder kronor, vilket innebär att 1,3 miljarder kronor nu kan återföras till biståndsbudgeten.

Enligt regeringen kommer pengarna bland annat att användas för att möta de växande humanitära behoven efter torkan i Afrika söder om Sahara, sexuella och reproduktiva rättigheter och hälsa (SRHR) och det internationella klimatarbetet.

– Biståndet behövs mer än någonsin, eftersom världen just nu står inför flera svåra utmaningar samtidigt. Krig, konflikter och torka som förvärrats på grund av klimatförändringarna har orsakat den värsta svältkatastrofen i Afrika söder om Sahara i modern tid, säger Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Enligt Lövin är SRHR och klimatfrågor extra viktiga att satsa på nu när Donald Trump blivit president i USA.

– Efter den amerikanska regeringens besked om att man vill dra ner på stöd till Sexuell och Reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) och klimatarbete är det viktigt att Sverige står fast vid ett starkt stöd, och samarbetar med andra länder för att mobilisera mer stöd till detta viktiga arbete, säger Isabella Lövin. 

Texten är uppdaterad 18/4-2017. OmVärlden har sökt företrädare för oppositionen för en kommentar.

Mikael Färnbo