Go to main navigation
worker_jordan.jpg

En byggnadsarbetare som flytt från Syrien till Jordanien deltar i ett brittiskt-stött ILO-projekt som syftar till att förbättra arbetsförhållandena för syriska flyktingar i Jordanien.

Foto: ILO Ala’a al Sukhni

nyhet

Världen överens: Flyktingar ska ha fulla rättigheter på jobbet

Världens migranter och flyktingar ska ha samma rättigheter på jobbet som alla andra. Det har världens länder efter en segdragen process enats om i FN-organet ILO.
– Vi är väldigt nöjda med det, säger Oscar Ernerot, ombudsman på LO.

Efter segdragna förhandlingar enades världens länder i somras om en uppdatering av ILO:s rekommendation 71 om arbetslivet i krig och kris-situationer. Den tidigare rekommendationen, som antogs i slutet av andra världskriget, var i stort behov av uppdatering. Men förhandlingarna har varit segdragna.

– Förhandlingen om uppdateringen av rekommendationen pågick i två år. Men vi är väldigt nöjda med slutkontentan, sa Oscar Ernerot, ombudsman på LO:s internationella kommitté, på ett seminarium anordnat av Union to Union.

Förutom att rekommendationen har utvidgats från väpnad konflikt till alla typer av konflikter och naturkatastrofer, så ser facket det som en stor framgång att världens länder enats om att alla migranter och flyktingar ska omfattas av den så kallade Decent work-agendan.

– Efter en två år lång debatt om flyktingar och migranter och i vilken mån de ska omfattas av rekommendationen, så säger rekommendationen nu konkret att alla människor, oavsett om de är flyktingar eller migranter, som kommer till ett mottagarland och behöver finna sin utkomst, så ska den utkomsten och det arbete de utför alltid baseras på ILO:s Decent work-agenda, sa han.

En sådan skrivning har varit långt ifrån självklar för många av världens länder.

– Väldigt många nationer var emot det där med flyktingar. Libanon till exempel, som är en stor flyktingmottagare, tyckte det var problematiskt. De var rädda för att flyktingar, med allt för stora rättigheter i arbetsliv, helt enkelt aldrig kommer att åka hem igen, sa han.

En rekommendation är en mjukare variant av konvention som är ett bindande instrument. Men medlemsländerna har fortfarande en skyldighet att utvärdera och rapportera kring hur landet uppfyller rekommendationen.

Mikael Färnbo