Go to main navigation
dokumentar-dead-donkeys.jpg

Rissäckar på risfarmen som enligt dokumentären Dead Donkeys Fear No Hyenas har etablerats på mark som med våld tagit från småbönder i Etiopien.

Foto: Stillbild från dokumentären Dead Donkeys Fear No Hyenas

nyhet

Världsbanken anklagas ha mörkat vittnesmål om landgrabbing

Världsbanken ska ha känt till hur etiopiska bönder med våld fördrivits från sin mark för att göra plats åt bland annat ett svenskt företag. Det menar organisationen Inclusive Development, som anklagar Världsbanken för att ha utelämnat böndernas vittnesmål ur sin rapport.

Förra veckan förhandsvisade OmVärlden dokumentärfilmen Dead Donkeys Fear No Hyenas av Joakim Demmer. Filmen skildrar hur västerländska företag snor åt sig odlingsmark i det svårt repressiva Etiopien. Bland annat granskas etableringen av ett risodlingsprojekt som enligt filmen inneburit att lokalbefolkningen tvångsförflyttats av etiopisk militär. Svenska företaget Midroc Europe AB har byggt anläggningen till odlingsprojektet, men förnekar att det ska ha förekommit konflikter med ursprungsbefolkningen.

Jordbrukssatsningen har finansierats av Världsbanken, och när dess externa utredningsmekanism granskade projektet fann man flera vittnesmål om övergrepp av etiopiska säkerhetsstyrkor. Men enligt organisationen Inclusive Development utelämnades dessa vittnesmål nästan helt från den färdiga rapporten. Det handlar enligt organisationen om vittnesmål som beskriver en kampanj av hot och våld för att tvinga bönder att flytta från sin mark för att göra plats åt jordbruksprojektet.

”Världsbankens vägran att undersöka och agera på de här bevisen om bankens inblandning i utbredda människorättsbrott i Etiopien är en travesti på rättvisa”, kommenterade David Pred på Inclusive Development International.

I ett svar skriver Världsbankens utredningsorgan, The Inspection Panel, att det inte låg inom dess mandat att utreda den etiopiska regeringens handlingar, utan att fokus låg på att utreda Världsbankens efterlevnad av sina egna regler. Panelen konstaterade också att fallen av landgrabbing och övergrepp inte var konsekvenser av Världsbankens satsning.

Axel Kronholm