Go to main navigation
vattenpristagare1.jpg

Professor Stephen McCaffrey är årets mottagare av Stockholm Water Prize som delas ut av Stockholm International Water Institute.

Foto: University of the Pacific, McGeorge School of Law

NYHET

Vattenpristagare: "Delade vattenresurser sporrar oftare samarbete än konflikt"

Årets mottagare av Stockholm Water Prize är "en banbrytare inom internationell vattenlagstiftning" och en av världens mest respekterade auktoriteter på området. OmVärlden fick en pratstund med professor Stephen McCaffrey.

Grattis till priset! Först och främst, hur skulle du förklara internationell vattenlagstiftning, vad är det du arbetar med?

– Mitt område är de regler och principer i internationell lagstiftning som styr relationerna mellan länder som delar på vattentillgångar. Det är ett regelsystem som gäller alla länder som delar på såna resurser.

Hur arbetar du rent konkret när det uppstår dispyter om den här sortens delade vattenresurser?

– På flera olika sätt. Vanligtvis fungerar jag som juridiskt ombud, en advokat, för länder som har dispyter med grannländer om gemensamma vattenresurser. Jag hjälper dem då att presentera sitt case inför Internationella domstolen (ICJ). Jag var bland annat involverad i förhandlingarna mellan Ungern och Slovakien gällande Gabcikovo-Nagymaros-dammarna och Donaufloden. Mer nyligen har jag jobbat med fall rörande San Juan-floden där Costa Rica och Nicaragua möttes inför ICJ. Utöver det har jag jobbat som konsult för olika internationella organisationer såsom UNDP och Världsbanken för att stötta deras ansträngningar för att nå avtal mellan länder som delar på vattenresurser. Där har jag bland annat jobbat med Nilen och Senegalfloden. I bägge fall lyckades vi få fram avtal som de berörda länderna kunde anta.

Förklara lite om kopplingen mellan vattenresurser och konflikt.

– Mängden vatten på jorden har varit densamma i miljarder år, medan den mänskliga befolkningen som är beroende av vatten fortsätter att växa snabbt och beräknas enligt FN att nå över 9 miljarder till år 2050. Ungefär 40 procent av befolkningen bor i internationella avrinningsområden genom vilka ungefär 60 procent av allt jordens vatten passerar så finns det här en tydlig risk för konflikt. Man kan argumentera för att sexdagarskriget år 1967 mellan Israel och dess grannar utlöstes av en dispyt om Jordanfloden. Den egyptiske diplomaten Ismail Serageldin påpekade en gång att nästa århundrades krig, det vill säga det århundrade vi befinner i oss nu, kommer att utkämpas kring vatten, inte olja.

– Men forskningen visar emellertid att det är mer troligt att delade vattenresurser leder till samarbete snarare än konflikt. Länder inser att väpnad konflikt är kostsamt och rörigt och ofta med osäkra resultat. Det har visat sig att det är mycket mer effektivt att nå ett avtal med grannländerna över de vattenresurser man delar, avtal som i sin tur lägger grunden för ytterligare samarbeten.

Slutligen, vad jobbar du med just nu?

– Jag har en del bokprojekt på gång, bland annat den tredje upplagan av min bok ”The Law of International Watercourses”, och jag företräder också Chile i en vattendispyt med Bolivia.

Axel Kronholm