Go to main navigation
wallström-fn.png

Margot Wallström håller i ordförandeklubban i FN:s säkerhetsråd i januari.

Foto: Foto: Skärmdump från FN:s webbtv

NYHET

Wallström i FN: ”Humanitära insatser kan aldrig ersätta politiska lösningar”

Utrikesminister Margot Wallström talade i FN:s säkerhetsråd när Sverige tog över ordförandeklubban.
– Vi har redskapen men behöver politisk konsensus för att förebygga konflikter, sa hon.
FN:s nya generalsekreterare António Guterres la också fram ambitionen att 2017 skulle vara ett år "för fred".

Under tisdagen träffades FN:s säkerhetsråd för årets första möte, som leddes av Sveriges utrikesminister Margot Wallström. Under januari månad är Sverige ordförande.

Sverige har tidigare uttryckt sin vilja att arbeta för att effektivisera fredsinsatser, förbygga konflikter, inkludera kvinnor i fredsprocessen, och att förbättra dialogen och respekten mellan medlemmar. Det var också något som den nya generalsekreteraren António Guterres framhöll i sitt tal.

Stämningen i säkerhetsrådet har inte alltid varit den bästa, och nationella intressen har fått gå före gemensamma insatser för fred och försoning.

Sveriges FN-ambassadör Olof Skoog beskrev i en artikel i Dagens Nyheter atmosfären som ”värre än jag hade trott”, och att bilaterala konflikter smittar av sig på dialogen.

I sitt anförande framhöll Margot Wallström vikten av att skapa ett diskussionsklimat där en ärlig och öppen dialog, baserad på fakta, bör vara vägledande.

– Att investera i konfliktprevention är det moraliskt riktiga, och även smart ur ekonomisk synvinkel, sa Margot Wallström, och pekade på att det är betydligt mer kostsamt att återställa samhällen efter en konflikt, än att arbeta förbyggande.

För att undvika konflikter måste tidiga varningar därför fångas upp, grundorsakerna till konflikter analyseras och tas på allvar, och regional samverkan finnas.

– Vi måste erkänna att det aldrig finns en humanitär lösning på politiska problem. Humanitära insatser kan inte vara ett substitut för en politisk lösning, sa Margot Wallström.

 

Många bakom ett år för fred - men rysk brasklapp

Italien, Kazakstan och Etiopien ställde sig bakom dessa ansatser i sina repliker, och antydde stora förhoppningar kring att just António Guterres skulle leda FN:s arbete framgent. Både Storbritannien och Frankrike hyllade både Guterres och Sverige.

USA:s ambassadör Samantha Power, från den avgående Obama-regeringen, tackade för Margot Wallströms anförande och för att hon tagit upp frågor om att reformera FN och kvinnornas roll under hela sin karriär.

Ryssland sa i sin replik att man också ville arbeta för konfliktprevention, men påpekade att det måste ge "added value" och att terrorism i så fall måste bekämpas.

Som en av de sista punkter i sitt anförande framhölll Ryssland USA:s bristande respekt för länders suveränitet, och att landets ingripande lett tilll utvecklande av terrorism in Irak, Libyien, och på många platser i Afrika, och att krisen i Ukraina inte skett om inte USA hade börjat att diktera villkor tillsammans med sina allierade.

Bolivia problematiserade hur världen är uppdelad, och kritiserade synen på att vissa länder anses som "viktigare" än andra, att kolonialism, och post-kolonialism, är ett av orsakerna till världens problem, liksom de multinationella bolagens framfart och vem som äger världens råvaror.  Är det inte vad som ligger bakom de flesta konflikter?, frågade Bolivia retoriskt.

Under 2017 sitter Sverige i FN:s säkerhetsråd tillsammans med de permanenta medlemmarna Frankrike, Kina, Ryssland, Storbritannien och USA. Utöver Sverige är även Bolivia, Egypten, Etiopien, Italien, Japan, Kazakstan, Senegal, Ukraina och Uruguay tillfälliga medlemmar.

Ylva Bergman