Go to main navigation
shatila.jpg

Den största humanitära katastrofen i vår tid pågår i Syrien och dess grannländer, som här i flyktinglägret Shatila i Libanon. Under 2018 kommer regionen behöva 4,2 miljarder dollar för att täcka de humanitära behoven enligt FN.

Foto: OmVärlden

nyhet

135 miljoner människor i behov av humanitär hjälp 2018

Under 2018 kommer 135 miljoner människor vara i behov av humanitär hjälp. Det spår FN:s kontor för samordning av humanitär hjälp, OCHA, i sin årliga rapport. Behovet av biståndsmedel kommer vara fortsatt historiskt högt.

Krig och konflikter kommer under 2018 troligen fortsätta att vara den huvudsakliga drivkraften bakom de ökande humanitära behoven i världen, tätt följt av naturkatastrofer. Det spår FN:s kontor för samordning av humanitär hjälp, OCHA, i sin årliga rapport Global Humanitarian Overview.

Behoven under 2018 kommer fortsatt vara historiskt höga. Drygt 135 miljoner människor kommer att vara i behov av humanitär hjälp. Det internationella samfundet kommer att kunna nå fram med bistånd till drygt 90 miljoner människor. De sammanlagda humanitära biståndsappellerna – det som biståndsorganisationerna ansöker om – kommer uppgå till historiskt höga 22,5 miljarder dollar.

Allt större finansieringsgap

Behoven av biståndsmedel kommer dock med största sannolikhet inte att tillfredsställas. Trenden pekar mot ett fortsatt växande gap mellan världens humanitära behov och hur mycket resurser som det internationella samfundet är beredd att gå in med.

Förra året uppgick de beräknade behoven till 23,5 miljarder dollar, medan endast 11,9 miljarder dollar täcktes med biståndsmedel. Alltså runt hälften. Fem år tidigare, år 2012, uppfylldes 66 procent av appellerna. Då var å andra sidan det totala humanitära behovet betydligt mindre, sammanlagt 8,8 miljarder dollar.

Trenden pekar alltså mot både ökade humanitära behov, ökade totala biståndsmedel och ökat finansieringsgap samtidigt.

Störst behov i Syrien

FN samordnar världens humanitära behov i så kallade Humanitarian Response Plans. I dag finns dylika planer för 26 länder och 4 regioner.

En av vår tids allra största humanitära katastrofer pågår i Syrien och dess grannländer som tagit emot flera miljoner flyktingar. Ett av dessa länder är Libanon. I höstas var OmVärlden på plats i Libanon för att skildra en flyktingkatastrof som snabbt gått från ansträngd till desperat. Läs vår samlade rapportering här.

De humanitära behoven i Syrien är störst i världen. För landet ensamt beräknas behoven uppgå till 3,5 miljarder dollar i år, och för regionen till 4,2 miljarder dollar. Näst störst behov finns i Yemen där kriget mellan Houthi-rebellerna och en Saudi-ledd koalition har orsakat en svältkatastrof och utbrottet av världens största koleraepidemi. Enligt FN kommer de humanitära behoven under 2018 att uppgå till 2,5 miljarder dollar.

Tredje störst behov finns i Sydsudan där civilbefolkningen blivit allt mer utsatt nu när konflikten nu går på sitt femte år. De största humanitära behoven kommer därefter i fallande ordning finnas i Kongo, Somalia, Nigeria, Sudan och Etiopien.

För att få en bättre överblick över världens humanitära behov har OCHA i år lanserat en ny sajt där behov, appeller och insamlade medel går att följa i realtid. Kolla in den här.

Mikael Färnbo