Go to main navigation
usaid.jpg

USAID, den amerikanska biståndsmyndigheten, har satt högre krav för sitt multilaterala stöd.

Foto: Melissa Martens / United States Marine Corps

NYHET

USA vill fokusera sitt bistånd mer på kristna

USA vill fokusera på kristna grupper och minoriteter och knyter besluten allt närmare makten. Dessutom kommer nya krav för hur biståndsmyndigheten USAID ska betala ut multilateralt stöd vilket oroar branschen.

USAID, den amerikanska biståndsmyndigheten, har satt högre krav för sitt multilaterala stöd – alltså det stöd som går genom bland andra olika FN-organisationer och Världsbanken. Allt stöd som uppgår till mer än fem miljoner dollar ska nu godkännas högst upp i myndigheten. Detta enligt uppgifter från IRIN News

Dessutom ska stödet mer fokusera på att nå kristna grupper.

Inriktning på kristna samhällen

I samband med att de nya reglerna utlystes i slutet juni kom det  fram att USA stryper sitt FN-stöd till Irak och använder istället de pengarna direkt till kristna grupper och andra minoriteter. 

Det har varit uppe på den amerikanska agendan tidigare, USA:s vicepresident Mike Pence sa i oktober förra året att ”Vi kommer inte längre att luta oss mot att FN kommer stötta förföljda kristna och andra minoriteter. Våra trosskyskon kan vi hjälpa direkt”. 

– Det här föder missnöje. Att inrikta sig på kristna samhällen och utesluta deras muslimska grannar är dåligt för både de kristna samhällena och för de amerikanska intressena i regionen, säger Kori Schake, tidigare Vita huset-anställd och utrikesdepartementet-anställd till IRIN News.

Läs mer om hur USA drar in stödet till FN:s hjälporganisation för Palestinaflyktingar, UNRWA.

125 avtal att se över

Organisationer som till exempel Unicef och Världsbanken får årligen ungefär en fjärdedel av USAID:s biståndsmiljarder. Under 2017 har IRIN News kunnat se att 125 avtal berörde stöd på över fem miljoner dollar och som nu behöver extra översyn. Unicef, Internationella Organisationen för migration (IOM) och UNDP är de som enligt förra årets data skulle ha mest att förlora på de nya reglerna.

– Från Sidas håll tycker vi att det är olyckligt om den amerikanska administrationens beslut leder till ett minskat stöd från USA till FN och andra multilaterala organisationer. USA behövs i det multilaterala samarbetet för en hållbar global utveckling och i genomförandet av Agenda 2030, säger Anders Rönnqvist, samordnare för Sidas multilaterala stöd.

Mer krav = mer tungrott

Tidigare anställda på USAID hävdar att det nya kravet kommer att göra processen mer tungrodd, gå långsammare och vara mer sårbar för politisk inblandning. 

– Det är oundvikligt att de nya reglerna kommer innebära mindre pengar till FN och att besluten kommer hamna längre bort ifrån de som är experter och som jobbar på fältet, säger Jeremy Konyndyk, senior policyrådgivare på tankesmedjan Center for Global Development, till IRIN News.

Den extra översynen kommer inte gälla när det kommer till akut livsmedelsbistånd och akut humanitärt bistånd men många sektorer, såsom jordbruk och utbildning, kan vänta sig stora förändringar.

Sedan Trumps installation har USA:s biståndsbudget blivit mindre och stödet till exempelvis organisationer som arbetar med abortfrågan har begränsats.

Läs mer om gag rule och dess konsekvenser här. 

”Det är tid att prioritera säkerhet och amerikanernas välbefinnande och att be resten av världen att leverera sin beskärda del” stod det i Donald Trumps inledning till budgeten förra året.

– Det är en administration som har gjort det klart att de är väldigt skeptiska mot bistånd, säger en person från den amerikanska biståndsbranschen till IRIN News.  

Louise Gårdemyr