Go to main navigation
Civil Rights Defenders Anders L Pettersson

Anders L. Pettersson är ny chef på Civil Rights Defenders.

Foto: David Lagerlöf

NYHET

Från FN-soldat till ny chef för Civil Rights Defenders

Anders L. Petterson började sin resa som FN-soldat i Libanon och har nu via bland annat Sida och Unicef, tillträtt som chef på människorättsorganisationen Civil Rights Defenders.

Arbetat på internationell nivå har Anders L. Pettersson gjort sedan början på 1990-talet när han först tjänstgjorde som vaktsoldat på ett fältsjukhus i södra Libanon och senare också på Balkan.

– I Libanon interagerade jag på daglig basis med civilbefolkningen och fick på nära håll uppleva hatet mellan olika befolkningsgrupper. Jag pratade med killar i min egen ålder från både Israel och Palestina, där båda sidor mer eller mindre ville förgöra varandra. 

Erfarenheterna från tiden som FN-soldat accelererade intresset för fred och säkerhet och mänskliga rättigheter vilket ledde till studier inom statsvetenskap och internationella relationer. Därefter blev det Sida och ett jobb med fokus på fred och säkerhet för att sedan fortsätta till New York och Unicef.

– Där arbetade jag med att snabbare och mer effektivt få rätt resurser på plats i humanitära insatser, berättar han. 

Anders L. Pettersson kommer senast från tjänsten som generalsekreterare på barnrättsorganisationen Ecpat. 

– Jag tänkte att jag hade rätt bra koll på barnets rättigheter men när man kommer till en organisation som arbetar mot barnsexhandel är det som att stirra ner i avgrunden. Där handlade mitt uppdrag om att modernisera organisationen, stärka varumärket och öka omsättningen, vilket jag har gjort.

Anders L. Pettersson efterträder Robert Hårdh som gått vidare till Postkodlotteriet. 

– Det är andra dagen och precis just nu handlar det mest om att hitta rätt sladdar till datorn och få tillgång till system. Jag har också haft möten med personal här som är riktiga proffs, det känns otroligt inspirerande. De första veckorna kommer handla om att lära mig mer om organisationen som jag länge beundrat på avstånd.

Hur kommer du ta dig an din nya roll?

– Åren efter finanskrisen 2008 försvann hundratusentals frivilligorganisationer på grund av att de förlitat sig alltför mycket på offentligt stöd – ett offentligt stöd som skars ner eller upphörde. Jag tror mycket på att tänka strategiskt kring intäktsströmmar och att inte binda upp för mycket i öronmärkta medel.

– Det finns självklart saker som kan göras annorlunda och bättre inom Civil Rights Defenders men det är för tidigt att spekulera – just nu är jag mest nyfiken på att lära känna teamet och verksamheten.

Att lyckas väcka engagemang är ofta nyckeln till framgång i biståndsbranschen. Hur ska vi få folk att bry sig?

– Allt fler unga människor engagerar sig för mänskliga rättigheter, det är viktigt att hålla kvar det engagemanget och vara med och utbilda framtidens ledare både i Sverige och globalt.

På OmVärlden har vi återkommande skrivit om den negativa utvecklingen för mänskliga rättigheter. Hur ska vi vända den?

– Det är en trend som pågått i flera år. När jag deltog vid Defenders' Days förra månaden blev jag imponerad av engagemanget och drivet: flera människorättskämpar var unga personer som med risk för eget liv står upp för rättigheterna, de hamnar i fängelse men fortsätter sedan kampen. De människorna ska vi naturligtvis fortsätta att stödja.

– Även i Sverige har gränserna för vad vi tolererar förflyttats, jag blev imponerad av hur Civil Rights Defenders stod upp mot Nordiska motståndsrörelsen inför Almedalen. Och precis som John Stauffer skrev i förordet till vår senaste årsredovisning: ”Civil Rights Defenders arbete har aldrig varit viktigare.”

Vad inspirerar dig i ditt arbete?

– Jag har sett hur människor fara illa men har samtidigt stärkts i min tro på att det går att förändra. Jag bär med mig många intryck från enskilda händelser genom åren – fantastiska möten med unga människor som lever i motgång och utsatthet men som kämpar. 

– Jag tror också att det som driver mig och många andra i den här branschen är vår övertygelse om att mänskliga rättigheter är centralt för en fredlig värld och för en hållbar utveckling. Lever vi inte efter de principerna så går vi bakåt i utvecklingen.

Louise Gårdemyr