Go to main navigation
Palong Khali refugee camp UNHCR/Andrew McConnell

Fler flyktingar i världen än någonsin. Under 2017 tvingades exempelvis många rohingyer på flykt från Myanmar till Bangladesh.

Foto: UNHCR/Andrew McConnell

NYHET

Antalet flyktingar i världen ökar – för femte året i rad

Nu befinner sig över 68 miljoner människor på flykt. De flesta flyr inom det egna landet som en följd av krig eller förföljelse.

För femte året i rad ökar antalet flyktingar i världen. I slutet av 2016 var 65,6 miljoner människor på flykt. 2017 har den siffran ökat till 68,5 miljoner. Det visar flyktingorganet UNHCR:s årliga rapport.

Rekordsiffran innefattar dels de som tvingats fly från sina hemländer men också de som tvingats fly inom sitt land eller är asylsökande. Fler än två tredjedelar kommer från Syrien, Afghanistan, Sydsudan, Myanmar och Somalia. 

Över 16 miljoner människor tvingades på flykt bara under förra året Det innebär att en person tvingades fly varannan sekund.

Krisen i Kongo, kriget i Sydsudan och rohingyers flykt från Myanmar till Bangladesh är några av de händelser i världen som under 2017 bidragit till att fler blivit flyktingar. 

Läs mer om monsunsäsongen som hotar rohingyer som flytt.

Flygfoto över Kutupalong flyktingläger i Bangladesh dit många rohingyer flytt. Foto: UNHCR/Roger Arnold

Av de drygt 68 miljonerna är det ungefär 25 miljoner som har officiell flyktingstatus. Här sker också den största ökningen 2017, den största någonsin som UNHCR sett från ett år till annat. Nästan tre miljoner fler människor tvingades på flykt till följd av konflikter jämfört med 2016.

I den europeiska politiska debatten luftas ibland en uppfattning att alla världens flyktingar söker sig till Europa, men rapporten ger en annan bild. De länder som under förra året tog emot flest flyktingar var Turkiet, Pakistan, Uganda, Libanon och Iran.

– Nio av tio människor som tvingas fly sina hem flyr inom det egna landet, eller till grannlandet. De flesta tas emot av länder som själva är väldigt fattiga och i stort behov av stöd, men som trots det fortsätter visa en enorm generositet, säger Caroline Bach, talesperson för UNHCR i Nordeuropa.

Framförallt flyr människor till urbana områden och de är unga – över hälften är barn som ofta förlorat eller har blivit separerade från anhöriga.

Andelen som har haft möjlighet att återvända är förhållandevis få. Runt fem miljoner människor kunde återvända hem, större delen befann sig då på flykt i hemlandet, men återvändandet skedde ofta under tvång eller till områden som fortfarande bedöms som osäkra.

Louise Gårdemyr