Go to main navigation
Yves Leterme, Deputy-Secretary General of the OECD.

Belgiens fd premiärminister, Yves Leterme, är generalsekreterare för mellanstatliga demokratiinstitutionen Idea med huvudkontor i Stockholm.

Foto: OECD/Michael Dean/Flickr

nyhet

Chef använde biståndsmedel för att slippa betala skatt

Chefen för demokratiinstitutet Idea, Yves Leterme, har låtit biståndsmedel bekosta advokater i en tvist för att slippa inkomstbeskattning i hemlandet Belgien. Yves Leterme ska också ha ersatts av Idea för upptaxering med nästan en halv miljon kronor. Svenska UD har stoppat utbetalningarna av bistånd och en extern granskning har tillsatts.

Generalsekreteraren för det Stockholmsbaserade demokratiinstitutet Idea, den tidigare belgiske premiärministern Yves Leterme, har låtit biståndsmedel finansiera en privat skattetvist med den belgiska skattemyndigheten. Biståndsmedel har både bekostat anlitandet av en belgisk advokatfirma och utbetalats som ersättning till Yves Leterme för eventuell upptaxering.

Det kan OmVärlden avslöja.

Uppgifterna blev först kända i ett anonymt brev som OmVärlden tagit del av. Brevet skickades till Ideas 31 medlemsländers strax innan årsmötet i Stockholm den 6 december förra året. Uppgifterna i brevet fick Sverige att under mötet ta initiativ till en extern utredning av hanterandet av Letermes skattetvist, vilket antogs enhälligt.

Sverige har fryst utbetalningen

I avvaktan på utredningen har Sverige i år fryst utbetalningen av kärnstöd till Idea. Normalt betalas pengarna ut i februari. Utredningen, som genomförs av revisionsbyrån KPMG, ska bli klar i mitten av juni.

Sverige är en av Ideas största bidragsgivare och betalade förra året ut 55 miljoner biståndskronor till organisationen. Sverige ersätter även hyreskostnaden för huvudkontoret i fastigheten Strömsborg som är en av Stockholms mest exklusiva adresser omgivet av Mälaren ett stenkast från Utrikesdepartementet. Kostnaden för hyran uppgick förra året till drygt 6,8 miljoner kronor.

Ideas huvudkontor i fastgheten Strömsborg i Stockholm.

Försvarar beslutet

Yves Leterme ska enligt protokoll från rådsmötet med medlemsländerna den 6 december ha försvarat beslutet att låta Idea bekosta skattetvisten med att medlemsländerna åtagits sig att betala honom en viss lönesumma enligt anställningsavtalet. Eftersom Idea är en mellanstatlig organisation så räknas medarbetarna som internationellt anställda och är normalt sett skattebefriade.

OmVärldens årliga genomgång av lönerna i biståndsbranschen toppades i år av Yves Leterme med en månadsinkomst på drygt 14 500 euro, eller drygt 150 000 kronor, skattefritt.

När Yves Leterme tillträdde som generalsekreterare år 2014 valde han, tvärtemot sina föregångare och övriga anställda på Idea, att inte skriva sig i Sverige, utan fortsätta vara skriven i Belgien. Det är anledningen till att den belgiska skattemyndigheten år 2016 meddelade Yves Leterme att han var skatteskyldig för den del av sin inkomst han tjänat under resor eller uppdrag i länder som Belgien saknar så kallat dubbelbeskattningsavtal med.

Kostat skattebetalarna 600 000 kronor

Yves Leterme ska då ha anlitat en belgisk advokatfirma. Enligt uppgifter i brevet till medlemsländerna ska det fram till slutet av förra året skickats fem fakturor från den belgiska advokatfirman till Idea på sammanlagt drygt 12 000 euro, cirka 125 000 kronor.

På fakturorna ska det framgå att advokatfirman bland annat tagit betalt för att skriva utkast på mejl och listor på argument till den belgiska skattemyndigheten, telefonsamtal med skattehandläggare och granskning av dokument.

I slutet av 2017 godkände den tidigare verksamhetschefen på Idea utbetalning av ersättning till Leterme för en eventuell upptaxering för inkomståren 2014-2015. Enligt uppgifter i det anonyma brevet ska det handla om en summa på drygt 45 000 euro, motsvarande 480 000 kronor.

Sammanlagt ska Yves Letermes privata skatteaffär ha kostat Idea, och därmed skattebetalarna i de 31 medlemsländerna, drygt 600 000 kronor fram till och med årsskiftet.

Avböjer intervju

I protokollet från mötet den 6 december försvarar både Yves Leterme och den tidigare verksamhetschefen upplägget. Vilka summor det handlat om framgår dock inte. När OmVärlden konfronterar Idea med uppgifterna säger kommunikationschefen Raul Cordenillo att de stämmer.

Därefter avböjer han ytterligare kommentarer. Yves Leterme tackar också via sin kommunikationschef nej till en intervju. Istället kommer Idea lägga ut en skriftlig kommentar på sin hemsida under tisdagen.

”Bristande omdöme”

Biståndsminister Isabella Lövins statssekreterare Ulrika Modéer säger till OmVärlden att hon kallade upp Leterme till Utrikesdepartementet dagen efter att hon tagit del av uppgifterna i brevet.

– Jag reagerade omedelbart och var oerhört tydlig med det allvar med vilket vi såg på de här uppgifterna och att vi tänkte initiera en extern granskning så att allt blir klarlagt och att ansvar kan utkrävas, säger hon.

Enligt Ulrika Modéer ligger det inte i Ideas uppgift att bistå generalsekretaren i en privat skattetvist.

– Det är inte Ideas uppgift att reda ut generalsekreterarens eventuella förehavanden i beskattningsfrågor, utan det är något han själv bär ansvar för, säger hon.

Enligt Modéer så hänvisade Yves Leterme under mötet till sitt anställningskontrakt.

– Han hänvisade till sitt försvar att det finns ett kontrakt och att han har rätt att göra detta. Det är detta som vi hoppas ska bli klarlagt i den externa utredningen, säger hon.

Men även om det finns ett kontrakt tycker Ulrika Modéer att Leterme agerat felaktigt.

– Stämmer de här uppgifterna, och även om det skulle vara i enlighet med kontraktet, så är det inte rimligt. Det uttryckte jag med all tydlighet när jag mötte Leterme.

Vad säger det här om Yves Letermes omdöme?

– Jag tycker det visar på bristande omdöme och bristande förståelse. Det här går inte att förklara, varken för svenska skattebetalare eller skattebetalare i andra medlemsländer. Men vi ska inte föregå utredningens resultat, utan först se vad den ger för handen, och därefter ska vi fortsätta att agera resolut, säger hon.

Fler skandaler

Det här är inte första gången som Idea skakas av skandaler kring hanterat av biståndsmedel. OmVärlden avslöjade redan 2012 vidlyftiga arvoden för tidigare chefer och konsulter. Även då frystes biståndet och det tillsattes en utredning.

År 2014 kunde OmVärlden avslöja att den dåvarande chefen Vidar Helgesen inte bara fick lönen skattefritt, utan även sin ränta och amorteringar på sin privata bostadsrätt betalade med biståndsmedel.

År 2015 skakades organisationen av ytterligare en skandal när den dåvarande kommunikationschefen avgick i protest mot dyra konsulter och vad hon uppfattade som vänskapskorruption.

Mikael Färnbo