Go to main navigation
Swaziland småbrukare kvinnor och män möts för att prata klimatfrågan 2016 inför SADC-konferensen

Foto: Tova Jertfelt

nyhet

Sista dagen på klimatmötet – detta har hänt

Tuffa förhandlingar som kanske inte avslutas i dag. Klimattoppmötet börjar ändå nå sitt slut och veckan har bestått av bromsklossar och kol men också av de som väljer att kämpa för klimatet.

Skillanden i att välkomnas eller noteras

På sista dagen av klimattoppmötet i Katowice är det mycket som är oklart. Mycket tyder på att mötet inte blir avklarat som planerat utan att det förlängs. De intensiva förhandlingarna fortsätter, i går långt in på natten. Framförallt handlar det om att komma överens om en regelbok, ambitioner och finansiering. 

Läs mer: Sveriges chefsförhandlare om första veckans klimatförhandlingar

USA, Ryssland, Saudiarabien och Kuwait har motsatt sig att ”välkomna” den under hösten omskrivna klimatrapporten från FN:s klimatpanel IPCC. Länderna har sagt att de endast kan gå med på att rapporten ”noteras”, vilket många varit kritiska till.

Rapporten beställdes efter Parisavtalet och var tänkt som ett underlag till årets möte i Polen. Att den nu inte välkomnas – utan i stället ifrågasätts – har väckt starka känslor, bland annat hos de ö-nationer som riskerar att försvinna på grund av klimatförändringarna.

Isabella Lövin har tillsammans med Costa Ricas miljöminister fått uppdraget att hitta en formulering som de 200 deltagande länderna kan komma överens om.

Hur ska finansieringsfrågan lösas?

I öppningsanförandet av mötet i Polen framhöll FN:s generalsekreterare António Guterres vikten av att lösa finansieringsfrågan och det har under mötets gång varit en stor motighet. I Parisavtalet har utvecklingsländerna lovats medel för att kunna arbeta med klimatet och de har krävt garantier för att finansiering ska finnas tillgänglig.

År 2020 ska minst 100 miljarder dollar ha levererats varje år i form av bistånd och lån till klimatarbete i utvecklingsländer, enligt Parisavtalet. Hittills har bara hälften kommit fram, enligt OECD. Det finns en stor oro för att den rika världen inte kommer att uppfylla sitt löfte, bland annat eftersom USA dragit sig ur.

Inför klimattoppmötet har exempelvis Världsbanken, Norge och Tyskland gått ut och lovat att öka sina insatser.

En rapport – gemensamt framtagen av organisationer från civilsamhället som beskriver hur klimatförändringarna drabbar världens fattiga länder mer – har även presenterats i veckan.

”Welcome to coal24”

Det har under toppmötets gång förekommit flera demonstrationer, på Katowices gator och i möteslokaler. Demonstranter har hållit upp plakat med budskap som “Politiska förändringar, inte klimatförändringar” och ”Välkommen till coal24” (istället för cop24). 

På några av de USA-ledda diskussionerna om hur fossilt bränsle kan användas rent och effektivt har demonstranter stört diskussionerna och ropat sådant som ”Keep it in the ground”. Trump-administrationens energirådgivare har sag tatt “Alla energikällor är viktiga. Och de kommer utnyttjas utan att be om ursäkt”.

Investerarna och företagen som sätter press

En grupp på 415 investerare gick i veckan ut och krävde att regeringar och företag måste öka takten för att tackla klimatförändringarna. De menar att det finns stora ambitioner men att det inte har visats lika stora ansträngningar för att faktiska uppfylla Parisavtalets mål.

Uttalandet kommer från The institutional investors group on climate change, en grupp som hanterar dubbelt så stora finansiella resurser som Kinas ekonomi är värd. 

Gruppen sätter press på regeringar att fasa ut användningen av fossilt bränsle och prissätta utsläpp. Företag måste ta fram mer information om dess riskhantering i förhållandet till klimatet. De menar också att ledarskap i arbetet mot klimatförändringar kommer betala sig i form nya jobb och investeringsmöjligheter.

Flera stora modehus har även skrivit under en stadga som styr modeindustrins klimatarbete och att de förbinder sig att minska industrins utsläpp med 30 procent till 2030. Bland annat Stella McCartney, Adidas och H&M Group har skrivit under.

Unga tar fighten

En av dagarna under klimattoppmötet tillägnades särskilt unga med en egen konferens. De unga har satt press på världens regeringar att ta mer ansvar, att vara transparenta med sitt klimatarbete och leverera den finansiering som behövs, framförallt från de rika länderna.

Det gemensamma budskapet: Det är dagens unga generationer som får leva med konsekvenserna av klimatförändringarna – och att det är de unga som nu fortsätter ta kampen för klimatet.

Läs mer: Världens unga oroar sig för klimatet

Louise Gårdemyr