Go to main navigation
Medelhavet flyktingkris UNHCR Italien Afrika EU refugees

SAR ZONE, ITALY - 2017/11/03: Migrants in the port of Crotone Italy, waiting for a bus that will transfer them to a transit camp. They were coming from Libya and rescued by the Spanish NGO Proactiva Open Arms. The Spanish NGO Proactiva Open Arms rescued 378 migrants. They were 20 miles out from the Libyan coast. Since the beginning of the year, nearly 3.000 people have lost their lives in the Mediterranean Sea. Even if one of every 53 has died crossing, migrants keep on trying to leave Libya because they say that life in Libya is really difficult. (Photo by Samuel Nacar/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)

I Ghana och Nigeria vill sju av tio personer flytta till ett annat land om de hade den möjligheten.

Foto: Samuel Nacar/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

nyhet

Därför ökar migrationen från Afrika

I Afrikas folkrikaste nation Nigeria svarar hela 75 procent av de tillfrågade att de skulle vilja flytta utomlands. I Ghana och Senegal uppger fyra av tio invånare att de planerar att migrera inom fem år. En ny rapport från Pew Research Center kartlägger den ökande migrationen från Afrika söder om Sahara.

Antalet migranter från Afrika söder om Sahara som söker sig till Europa eller USA har ökat nästan varje år sedan 2010. Totalt har en miljon människor från regionen sökt asyl i Europa under perioden. Det visar en ny rapport från Pew Research Center.

Det totala antalet migranter är troligtvis ännu högre då många även anländer till Europa på familje- eller arbetsvisum, som utbytesstudenter eller som kvotflyktingar via UNHCR:s program. Under samma period har 400 000 människor från regionen migrerat till USA, varav 110 000 flyktingar.

Vissa grupper av migranter har ökat mer än andra. Till Europa har gruppen somalier och eritreaner ökat mest. Till USA handlar det om nigerianer och etiopier.

En miljon migranter fast i Libyen

Ökningen av migrationen till Europa och USA är dock förhållandevis liten jämfört med ökningen av flyktingar och migranter inom eller mellan olika subsahariska länder.

Till exempel har antalet internflyktingar inom länderna fördubblats till nio miljoner människor. Antalet afrikaner som flytt eller migrerat till grannländer har också ökat med 2,3 miljoner under samma period, till sammanlagt fem miljoner.

Samtidigt beräknas uppemot en miljon migranter från Afrika söder om Sahara sitta fast i Libyen, där en del säljs som slavar eller hålls under fängelseliknande förhållanden.

Fyra av tio planerar att migrera inom fem år

Viljan att migrera är mycket stor i regionen. Mellan februari och april 2017 gjorde Pew Research Center en undersökning i sex av de subsahariska länder med mest migration till USA och Europa: Ghana, Kenya, Nigeria, Senegal, Sydafrika och Tanzania.

Minst fyra av tio i samtliga länder svarade ja på frågan om de skulle vilja flytta till ett annat land om de hade den möjligheten. I Ghana och Nigeria var andelen drygt sju av tio. I Ghana, Senegal och Nigeria uppgav även runt fyra av tio att de faktiskt planerade att migrera inom de kommande fem åren. I Tanzania var andelen som lägst, mindre än en av tio.

Den relativt höga andelen villiga migranter speglar andra studier på samma tema i regionen.

Flera faktorer bakom migrationen

Pew Research Center pekar på flera faktorer som får människor att vilja lämna sina hemländer. Trots att flera ekonomier växer fortsätter många av de subsahariska länderna att dras med väldigt hög arbetslöshet och relativt låga löner. Förhållandena ser inte heller ut att förbättras inom en överskådlig framtid då en ung befolkning och höga födelsetal gör att konkurrensen på arbetsmarknaden ständigt ökar. Ökad politisk instabilitet och allt fler, ofta långa och segdragna, konflikter är andra viktiga faktorer.

Av alla de som säger sig planera att migrera kommer med största sannolikhet de allra flesta inte sätta planerna i verket, skriver Pew Research Center. Men viljan och strävan att migrera verkar genuin. Till exempel deltog hela sex procent av Ghanas befolkning (1,7 miljoner människor) i USA:s visumlotteri år 2015, trots att lotteriet varje år endast ger visum åt 50 000 personer från hela världen. I Liberia och Sierra Leone deltog åtta procent.

Även om lotteriet endast kräver en ansökan online samt ett high school-diplom eller motsvarande så understryker det hur många människor i regionen som aktivt funderar på och undersöker möjligheterna att lämna sina hemländer.

Mikael Färnbo