Go to main navigation
Kenya corruption

App nytt sätt för Kenya att få bukt med korruptionen.

Foto: Ia Wadendal

nyhet

De bekämpar korruptionen i Kenya med mobiltelefonen

En app för visselblåsare kan bli ett sätt för vanliga kenyaner att bekämpa den utbredda korruptionen i landet. Initiativet får stöd av svenska biståndsmedel.
– Ju mer medvetna folk blir om korruptionen och ju mer de lär sig om vilka rättigheter de har, desto högre krav kan de ställa på myndigheterna, säger projektkoordinator Abraham Mariita i Nairobi.

I ett enkelt stenhus på en innergård där mandelträden blommar arbetar fem unga kenyaner sedan ett par år tillbaka med organisationen Action for Transparency, eller A4T i korthet. De har tagit fram en app för visselblåsare som ska hjälpa vanliga människor att avslöja fifflarna.

Abraham Mariita bjuder på samosas och kaffe. Han är radiojournalist sedan länge men har jobbat på heltid med antikorruptionsfrågorna här sedan 2016.

– Jag kände att jag ville göra något mer. Vi har så många problem som förvärras av korruptionen. Fattigdom, dålig hälsa, arbetslöshet bland unga. Här kan jag vara med och utveckla och förändra samhället till det bättre, säger Abraham Mariita.

Hans kollegor, som precis som han själv är i 30-årsåldern, känner likadant. Många unga välutbildade kenyaner har tröttnat på att ”the big guys” som fifflar bort pengar från skolan och sjukvården aldrig ställs inför rätta. Och om någon verkligen skulle hamna framför skranket så blir de i regel frikända på grund av bristande bevisning.

Ett av de mest korrupta länderna

Kenya ligger på en osmickrande 143:e plats av de 180 länder som Transparency International mätt utifrån graden av korruption i den offentliga sektorn.

– Ja, visserligen har vi klättrat upp två pinnhål på listan men det har inte skett någon markant förändring, vi har kvar samma utmaningar. Det är därför det är så viktigt att vanliga människor engagerar sig och rapporterar när de ser korruption, att de förstår hur negativt det är för oss alla, säger Abraham Mariita.

Abraham Mariita, projektkoordinator, och Kevin Mabonga, kommunikationsansvarig, på A4T.

Statistik från det egna landet bekräftar att Kenya är hårt drabbat av korruption. Enligt en studie från den kenyanska etik- och antikorruptionskommissionen är mutor och korruption vanligast inom polismyndigheten i landet. Hälso- och sjukvårdssektorn är näst mest korrumperad och utbildningsväsendet hamnar på en fjärdeplats på listan. Det är också bakgrunden till att A4T fokuserar på de viktiga offentliga sektorerna i samhället – skolan och vården.

– Vi har en avgiftsfri grundskola sedan 2003 och gratis läkarkonsultation för både enkla åkommor och mödravård, och mediciner är subventionerade. Men pengarna som ska gå till de här viktiga sektorerna kommer inte alltid fram. Skolor och hälsocenter får inte de medel de har rätt till och då begär de avgifter av föräldrarna eller tar betalt av sina patienter. Föräldrar och patienter som i sin tur inte känner till vilka rättigheter de har, säger Abraham Mariita.

Visselblåsarappen ska avslöja fifflarna

A4T:s visselblåsarapp är tänkt att hjälpa folk på traven med både information och möjlighet att rapportera oegentligheter. Den är krypterad och anonymiserad så att ingen kan spåra den som lämnar uppgifter. Alla uppgifter som kommer in kontrolleras noga av A4T innan de förs vidare till ansvariga myndigheter som får utreda frågan.

I stort sett alla kenyaner har en mobiltelefon och antalet smartphones växer explosionsartat – förutsättningarna för att appen ska bli framgångsrik är alltså goda. Hittills har appen laddats ned 500 gånger och antalet rapporter om korruption är uppe i 80 stycken just nu.

Eftersom A4T än så länge bara arbetar i Nairobi tycker Abraham Mariita att resultatet är bra.

– Det kommer att sprida sig som ringar på vattnet. En klok person sade en gång att det som händer i Nairobi kommer att hända i hela landet, säger han med ett skratt.

A4T arbetar också med uppsökande verksamhet i olika stadsdelar i Nairobi där skolledare, hälsovårdspersonal och föräldrar får veta mer om budgetar, rättigheter och vad de själva kan göra åt korruptionen. Tio grävande journalister har genom A4T fått stipendium för att kunna arbeta med granskningar av korruption.

– Eftersom delar av systemet är decentraliserat är det komplext och inte speciellt lätt att ”follow the money”. Vi vet att omkring 400 miljoner kronor försvunnit från hälsosektorn men eftersom de betalas ut från olika instanser är pengarna svåra att spåra. Så vi hoppas mycket på de kommande journalistiska granskningarna, säger Abraham Mariita.

Korruptionsbekämpning högst på listan

I år har Afrikanska Unionen, AU, placerat korruptionsbekämpning högst på listan över det som behöver prioriteras i det politiska och ekonomiska arbetet i medlemsstaterna. Bakgrunden är att kontinenten varje år går miste om motsvarande 50 miljarder dollar som försvinner i illegala penningflöden – det handlar om allt från korruption till penningtvätt och olaglig skatteflykt.

– Alla medlemsländerna är ense om att vi måste bekämpa korruptionen effektivare. De pengar som försvinner kunde vi ju använt till fattigdomsbekämpning, skol- och hälsoväsende och att skapa jobb till den stora majoriteten av unga vi har i våra länder, sade Minata Samate Cessouma, AU:s kommissionär för politiska frågor, när Omvärlden tillsammans med en grupp svenska journalister träffade henne i Addis Abeba i mars.

A4T i Kenya stöttas av Sida genom medel som ska gå till demokratisk utveckling och ansvarsutkrävande. Anki Wood, som är projektledare hos Fojo, har uppdraget att vara rådgivare för A4T. Hon hoppas att A4T ska kunna expandera och inkludera alla skolor och hälsocenter i Kenya med tiden.

– För mig är det här ett fantastiskt äventyr. A4T-teamet är en sammansvetsad och stark grupp som lyckats förverkliga en vision. Och A4T verkar sannerligen för ansvarsutkrävande men projektet gör det också svårare att stjäla pengar, säger hon.

Ia Wadendal