Go to main navigation
parliament.jpg

Parlamentet röstade i dag för att nya handelsavtal endast ska tecknas med stater som skrivit under Parisavtalet.

Foto: David Iliff

NYHET

EU-parlamentet markerar mot Trump – kräver klimatavtal för handel

En stor majoritet i EU-parlamentet röstade på tisdagen för att klimat ska bli en huvudprioritering i EU:s utrikespolitik. Parlamentet vill att nya handelsavtal endast ska tecknas med stater som skrivit under Parisavtalet – ett avtal USA nyligen meddelat att man ska dra sig ur.

Den mest uppmärksammade delen i den resolution för klimatdiplomati som EU-parlamentet i dag röstade igenom handlar om att en ratificering av Parisavtalet ska krävas för att EU ska skriva under handelsavtal med andra parter.

– Menar vi allvar med Parisavtalet bör det även synas i handelspolitiken. Pressen kommer öka på andra länder om vi kräver ratificering av Parisavtalet för att underteckna nya handelsavtal. Detta gäller inte minst den amerikanska administrationen, säger EU-parlamentariker Jakop Dalunde, MP, som förhandlat resolutionen för den gröna partigruppen.

Förutom krav på ratificering av Parisavtalet – ett avtal som USA nyligen meddelade att man ska lämna – vill parlamentet att klimatet ges en betydligt större roll inom EU:s diplomati. Bland annat ska EU:s ambassader förstärkas med klimatexperter och nya handlingsplaner utformas.

– Istället för att enbart diskutera klimatfrågan under FN:s klimatkonferenser en gång per år, har vi fått igenom skrivelser om att EU ska integrera klimatdimensionen i en stor del av sitt utrikespolitiska arbete. Klimatfrågan är helt avgörande för frågor som rör migration, bistånd och säkerhetspolitik. Nu har vi äntligen lagtext som erkänner detta, säger Jakop Dalunde.

Förslaget från EU-parlamentet ska först diskuteras av medlemsländerna och EU-kommissionen innan det kan bli verklighet.

Mikael Färnbo