Go to main navigation
eva-svedling.jpg

Eva Svedling är ny statssekreterare för biståndsfrågor efter Ulrika Modéer.

Foto: Arno Mikkor (EU2017EE)

nyhet

Eva Svedling tar över biståndsfrågorna efter Ulrika Modéer

Regeringen har utsett Eva Svedling till ny statssekreterare för biståndsfrågor efter Ulrika Modéer som nyligen rekryterades till ett toppjobb inom FN:s utvecklingsorgan, UNDP. 

Eva Svedling och Ulrika Modéer har följts åt genom karriären och började båda arbeta för Miljöpartiet år 2011. Eva Svedling har varit chef för partiets riksdagskansli och ekonomiteam. Innan dess arbetade hon på Rädda barnen i många år. 

I samband med regeringsombildningen år 2016 blev Eva Svedling statssekreterare för klimatfrågor under Isabella Lövin. Nu utvidgas hennes portfölj till att även omfatta biståndsfrågorna.

– Det känns helt naturligt då de här agendorna går hand i hand i så hög utsträckning. Det är och kommer fortsätta vara vår ambition att klimat ska vara en del av utvecklingssamarbetet och att utvecklingssamarbetet ska vara en del av den gröna omställningen. Det är en del av samma politiska agenda, säger hon.

Det är inte långt kvar till valet i höst, men vad blir den största utmaningen för dig fram till dess?

– Utmaningen är att hålla fortsatt fokus på de frågor som varit viktiga under hela mandatperioden: jämställdhet, klimat och konfliktförebyggande. Vi har hela tiden haft ett fokus på de mest utsatta grupperna och de sköraste staterna. Det är också en utmaning att fortsatt ha ett helhetstänk kring hållbar utveckling med Agenda 2030 och de globala målen.

Vilken roll har de här frågorna i valrörelsen?

– Migration kommer vara en viktig fråga i valrörelsen. Där behöver vi vidga perspektiven. Istället för att prata om hur vi ska kunna stänga gränser och förhindra människor som flyr från att komma in i Europa bör vi se till vikten av ett fungerande effektivt och träffsäkert bistånd. De här sakerna hänger ihop. Utvecklingssamarbete är kanske viktigare än någonsin i dag.

Men allt fler länder i EU betonar istället säkerhet och gränsbevakning. Känslan är att Sverige är ganska ensamma i sin hållning?

– Ja men desto viktigare att vi håller vårt fokus. I den värld vi lever så behöver vi ett fungerande utvecklingssamarbete med fokus på att anta de utmaningar som är själva grundorsakerna till att människor lever i fattigdom och tvingas fly från sina hemländer. Där har ju biståndet en väldigt viktig uppgift.

– Vi kanske är ensammare i dag. Men vi ska inte underskatta Sveriges röst i världen. Vi har byggt upp en stark röst under den här mandatperioden, vi har sedan tidigare en stark röst. Den ska vi använda för att sätta fokus på rätt saker. 

Mikael Färnbo