Go to main navigation
occupation365_photoblog5.jpeg

Israelisk polis griper palestinsk tonåring i östra Jerusalem, Sheikh Jarrah. 

Foto: Oren Ziv och Shiraz Greenbaum. Activestills.org, 8 Sept. 2017.

NYHET

Fängslade barn i Palestina inte rättvist behandlade

Palestinska barn arresteras och fängslas av israelisk militär, ofta nattetid, utan att deras rättigheter tillgodoses. Men trots att hanteringen påpekats gång på gång så har det inte lett till förbättringar. Det visar en ny rapport av den israeliska människorätts-organisationen B´tselem.

Det senaste decenniet har ett flertal rapporter av olika organisationer, som FN, Unicef och fristående experter, publicerats som visat att palestinska barn grips, förhörs och fängslas på den ockuperade Västbanken och i östra Jerusalem, utan att deras rättigheter tillgodoses.

Ofta grips barnen på natten, iförda ögonbindlar och handbojor. De förs till en militäranläggning där de förhörs, hotas och senare ställs inför en militärdomstol.

I den senaste rapporten ”Minors in Jeopardy” som analyserar de senate årens utveckling, konstateras att minderåriga blivit åtalade på 1046 punkter mellan 2014–2015.

Barnens vittnesmål ger en sammantagen bild av vad som sker: 40 procent av barnen hämtas mitt i natten, ibland med ett försiktigt knack på dörren där föräldrarna ombeds hämta sina barn, men ibland slår militären ner dörren och kräver att alla i familjen ställer upp sig, för att militären ska genomsöka huset. Ofta förs barnet sedan iväg. De beväpnade, ofta maskerade militärerna, skapar traumatiska minnen hos de utsatta barnen, enligt rapporten.

Läs mer om konsekvenserna av dessa nattliga arrester i OmVärldens reportage ”Att fängsla ett barn”.

Mellan 4 november 2017 till 23 februari 2108 greps minst 1210 minderåriga palestinier av israeliska militär och den militära kontrollen är en del av vardagen. Grafik: B´tselem

Förs in till militärdomstolen i fotbojor

Många av barnen har i sina vittnesmål beskrivit hur de trakasseras, hotas och skräms av militären, och upp mot 80 procent uppger att de inte fick information om rätten till en advokat, eller att de kunde förbli tysta under förhören. I vissa fall förväntades barnen kunna uppge telefonnummer till en advokat, och om de inte gjorde det, ansågs de ha förverkat sin rätt till juridiskt stöd. 90 procent av de intagna barnen berättade att de inte hade en advokat under förhören. Vid slutet av förhören ska barnen signera en redogörelse, men dessa är ofta skrivna på hebreiska, vilket få barn kan läsa. Nästan alla barn berättar om hur soldaterna skriker och hotar dem. 70 procent säger de utsatts för fysiskt våld.

Under tiden barnen sitter i militärt förvar ställs de ofta flera gånger inför militärdomstolen, där många träffar sin advokat för första gången. Barnens tas ofta in i militärdomstolen med fotbojor, och/eller handfängelse. Det kan vara första gången de träffar sina föräldrar efter gripandet. Enligt rapporten så väljer de flesta barnen att säga att de är skyldiga och betala böter, snarare än bli kvar i fängelset för en fortsatt process, där ett fängelsestraff är den mest troliga utgången.

Det här leder till att 95 procent av fallen slutar i uppgörelse där barnen säger att de är skyldiga.

En juridisk fasad

Israels armé, som gärna kallar sig den mest moraliska i världen, har ändrat viss hantering av de gripna barnen för att möta de krav som förts fram i de tidigare rapporterna. I de officiella dokument, som B'tselem gått igenom, menar Israel att deras arbete med att säkerställa barns rättigheter saknar motstycke jämfört med andra juridiska system i konfliktområden. Israel hävdar också att de palestinska barnen tillhör en indoktrinerad och våldsam befolkning som redan i unga år uppmanas till terrorattacker.

En talesperson från Israels militär (IDF) sa om en tidigare liknande rapport till OmVärlden:

”Det tas alltid hänsyn till den gripnes ålder. De (barnen. reds anm) ställs inför särskilda ungdomsdomstolar med tränad personal och de kan begära att en förälder närvarar.”

Men enligt B´tselem exkluderas föräldrar fortfarande från rättsprocessen. De får inte närvara under förhören och eftersom de flesta fall slutar i ett erkännande och en uppgörelse, blir det sällan rättegång.

Trots att förbättringar skett under åren, som att barnens föräldrar måste informeras, att häktingstiden kortats ned, och att en militärdomstol införts för unga, så menar organisationen att barns rättigheter återkommande och systematiskt åsidosätts av Israel.

Inte heller går det att jämföra en militärdomstol på ockuperad mark med civildomstolar i Israel, vilket Israel ofta gör, skriver organisationen.

En före detta åklagare säger till israelisk media att rapporten är vinklad och att inte den hanterat alla komplexa detaljer kring domstolarna (militärdomstolar, reds. anmn) på Västbanken.

”Den här fasaden säkerställer inte mänskliga rättigheter. Dess enda syfte är att legitimera ockupationen, och göra den mer förståelig för omvärlden. Det är lättare att stå ut med en pojke i en domstol, om en domare tycks ha övervägt alla bevis.”, avslutas rapporten. 

Ylva Bergman