Go to main navigation
Kenya undervisning sex och samlevnad SRHR

En hoppfull nyhet från augusti är det utökade stödet till sexualundervisning i 18 afrikanska länder. Här pågår undervisning i Kenya. 

Foto: Brent Stirton/Getty Images/GBC

NYHET

Fem bra saker som hände i augusti

App till blinda ger livskvalité, mer pengar till sexualundervisning och ny satsning på klimat och säkerhet. Det är några av augusti månads goda nyheter.

1. 530 miljoner till ungas rättigheter i Afrika

Sida har beslutat om två nya satsningar – ett stöd till ett program vars syfte är att eliminera könsstympning (250 miljoner kronor, 2018-2021) och ett stöd till sexualundervisning (279,5 miljoner kronor, 2018-2022). 

Programmet mot könssympning utförs tillsammans med UNFPA och Unicef och beräknas nå åtta miljoner flickor som utsatts för eller riskerar utsättas för könssympning i utsatta områden i 16 länder.

Sexualundervisningen, som sker i samarbete med Unesco, uppskattas nå 20 miljoner elever i 18 länder. En av januaris goda nyheter var den nya internationella handboken för sexualundervisning som Unesco lanserade då – vilken det nya stödet utgår från.

Ljudbeskrivningar i en app ger personer med synfel mer självständighet. Illustration: Tova Jertfelt

2. App ger bättre bioupplevelse för blinda i Indien

Organisationen Saksham som arbetar för blindas rättigheter i Indien har länge arbetat för att få till ljudbeskrivningar av filmer så att även personer med synfel kan få en fullkomlig bioupplevelse. 

Nu har det blivit verklighet - genom appen XL Cinema går det att gå på bio utan att missa vad som händer i tysta scener. Det som behövs är en mobiltelefon och ett par hörlurar, och sedan synkroniserar appen ljudbeskrivningar med biofilmens ljud.

– Jag kände mig självständig och kunde för första gången följa och förstå filmen på egen hand, säger Shruti Kalra till The Guardian.

Plantage och vägar som har förstörts av översvämningar och jordskred i Kerala, Indien. Ett nytt kunskapscentrum ska öka kunskapen om klimat och säkerhet. Foto: Prashanth Vishwanathan/Bloomberg via Getty Images 

3. Ny hub för klimat och säkerhet med bas i Stockholm

Under Världsvattenveckan lanserades ett nytt kunskapscentrum och forskningssamarbete för klimat och säkerhet: Stockholm Climate Security Hub. Finansiär är utrikesdepartementet.

Fyra forskningsinstitut går samman för att främja kunskapsutveckling och stötta multilaterala aktörer som FN med faktagrundade analyser. De är Stockholm Environment Institute (SEI), Stockholm International Water Institute (SIWI), Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI) och Stockholm Recilience Center (SRC).

 Vi behöver ökad uppmärksamhet kring sambandet mellan klimat och konflikt. Detta är en prioriterad fråga för Sverige för att främja fred och säkerhet internationellt, inte minst i FN:s säkerhetsråd. Hubben kommer kunna stödja FN och andra multilaterala aktörer med den senaste kunskapen för att bidra till ett mer effektivt och evidensbaserat beslutsfattande, säger utrikesminister Margot Wallström.

Många frivilliga har hjälpt till efter att Kerala, Indien drabbats av kraftiga översvämningar. Här riktas ett tack till de som ställt upp. Foto: @tirthankardut11/twitter

4. Digitala volontärer hjältar i Kerala

Översvämningarna i Kerala i Indien har lett till stora räddningsinsatser av den nationella räddningsstyrkan, armén och marinkåren. Men även tusentals civila har ryckt in och använt sociala medier för att mobilisera hjälpinsatser, berättar NPR.

Den styrande makten i Kerala bad också programmerare om hjälp för att skapa en hemsida för att samla insatserna. Andra har använt Whatsapp-grupper som ett sätt nå drabbade personer, ingenjörer har tillverkat powerbanks som de sedan fick hjälp med att dela ut luftvägen, iniativ för att dela ut mensskydd spreds via twitter och via olika sociala mediekanaler kunde uppstädning av plast och skräp som översvämningarna fört mig sig organiseras.

Deltagare vid konferensen "Youth Employment in Agriculture as a Solid Solution to ending Hunger and Poverty in Africa". Foto: Luis Tato/FAO

5. FAO arrangerade hackaton mot hunger i Kigali

Åtta team av unga entreprenörer har deltagit i ett hackaton, #hackagainsthunger, som FAO, FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, arrangerade i Kigali, Rwanda. Tanken var att uppmuntra unga att använda teknik för att hitta lösningar för de utmaningar som jordbruk och matförsörjning står inför. Hackatonet arrangerades samtidigt som en konferens med målet att locka fler unga till jordbrukssektorn genom teknik och information.

En app som länkar potentiella bönder med landägare i Senegal, en solcellsdriven apparat för att optimera vattenanvändning och en app som hjälper bönder identifiera eventuell pest var några av hackatonets resultat, skriver Thomson Reuters Foundation.

Louise Gårdemyr