Go to main navigation
Kenya

Kina stoppar handel med elfenben vilket är en av årets första positiva nyheter. 

Foto: Douglas Sprott (CC BY-NC 2.0)*

LISTA

Fem bra saker som hände i januari

Bättre syn för alla i Rwanda och ny global guide för sex och samlevnad. OmVärlden listar fem hoppfulla nyheter från årets första månad.

1. Ny lag mot våldtäkt i Somaliland

Antalet våldtäkter i Somaliland ökar, med den nya lagen vill landet stoppa den utvecklingen. Foto: UNSOM

Enligt tidigare lagstiftning friades gärningsmannen om han gifte sig med offret, men inte längre. Den nya lagen ger upp till 30 års fängelse för våldtäkt och innefattar även andra sexuella brott som till exempel barnäktenskap och trafficking. Det som nu kvarstår innan lagen implementeras är godkännande av den övre kammaren i Somalilands parlament.

Det är främst civilsamhällets förtjänst att våldtäkt nu är på väg att kriminaliseras på en ny nivå i landet. Lagförslaget har funnits på bordet länge och har drivits på av både företrädare från civilsamhället och från diasporan genom bland annat möten och workshops i parlamentet. Ett regeringsskifte i december förra året har gjort att frågan nu finns uppe på dagordningen. Somalilands nye president Muse Bihi Abdi är en av de drivande politikerna.

”Vi ser att antalet våldtäkter ökar och med den här lagen vill vi nu helt stoppa att våldtäkter förekommer”, sa parlamentets talesperson Bashe Mohamed Farah till BBC.

Förbud mot könsstympning är ett annat lagförslag som civilsamhället kämpar för i Somaliland.
Läs mer om könsstympning och vad en ny fatwa kan innebära här. 

2. Global sexualundervisning – ny guide

Gustaf Fridolin deltog vid lanseringen av handboken i Rwanda. Foto: Jason J Mulikita

Tre miljoner tonåringar genomgår varje år osäkra aborter, enligt utbildningsorganet Unesco. Många unga saknar även kunskap om till exempel hur HIV sprids. Kunskapsluckorna vad gäller sex och samlevnad är många globalt. 

Bättre sexualundervisning kan vara en lösning, och i januari lanserade Unesco en ny internationell handbok för sexualundervisning. Handboken vänder sig till lärare och beslutsfattare som arbetar med utbildningsfrågor.

Sverige har varit med och tagit fram den nya handboken, som senast uppdaterades 2009. Bland annat RFSU och Sida har varit drivande.

Gustaf Fridolin deltog 12-16 januari vid en regional lansering av handboken i Sydafrika och Zambia och sa då att ”alla unga, oavsett könstillhörighet, har rätt till god och fördomsfri kunskap om sexualitet och reproduktiv hälsa”.

3. Rwandas invånare får bättre syn

En av Rwandas 11,8 miljoner invånare får en synundersökning. Foto: Vision for a Nation

Som första låginkomstland i världen kan Rwanda nu erbjuda ögonsjukvård till alla sina 11,8 miljoner invånare. En tredjedel av landets befolkning har problem med synen. Dålig syn leder till vidare hälsoproblem men får också följder för familjernas levnadssituation. Många i Rwanda tjänar sitt uppehälle genom kaffeindustrin där bra syn är viktigt för att kunna arbeta.

2012 började regeringen samarbeta med den brittiska organisationen Vision for a nation. I januari 2018 tar regeringen över projektet som har byggts in i Rwandas sjukvård och fortsätter driva det på egen hand.

Fler än 3000 optiker har utbildats på över 500 lokala hälsocenter och som en del av projektet har Rwandas 15 000 byar besökts och invånarna har erbjudits synundersökning.

Vision for the Nation ska nu genomföra ett liknande projekt i Ghana och hoppas på ett lika positivt resultat även där. 

4. Handel med elfenben förbjuds i Kina

Utrota handeln med elfenben, inte elefanterna, menar Fred Kumah, WWF:s Afrikachef. Foto: Louise Gårdemyr

Varje år dödas 20 000 elefanter av tjuvskyttar. Kina har länge haft världens största lagliga marknad för elfenbenshandel men den 1 januari 2018 trädde en ny lag i kraft i landet som gör det olagligt att handla med elefantbetar.

Ett internationellt förbud har funnits sedan länge (1990) men i Kina har handeln pågått ändå.

På Världsnaturfonden är detta glädjande nyheter och förhoppningen är nu att färre elefanter behöver dö till följd av jakt på elfenben:

”Handelsförbudet är ett viktigt bidrag i kampen för att rädda Afrikas elefanter” säger Lo Sze Ping, generalsekreterare för WWF i Kina.

Fred Kumah, WWF:s Afrikachef, menar att ”...vi börjar 2018 ett steg närmare en värld där vi utrotar efterfrågan på elfenben, inte våra elefanter”. 

I flera länder runt om i världen är det fortfarande lagligt att handla med elfenben men många har också antagit nationella avvecklingsplaner.

5. På god väg mot internet åt alla

Mer internet åt fler leder bland annat till att fler kan ta sig ur fattigdom. Foto: Pixabay

Det digitala gapet minskar, fler använder exempelvis smarta telefoner vilket snabbar på utvecklingen rejält. Det visar en ny rapport från FN som har tittat närmre på hur de minst utvecklade länderna kan ge samtliga invånare tillgång till internet

Idag har exempelvis fyra av fem personer i låginkomstländer tillgång till mobilt nät. Utvecklingen har flera positiva följdeffekter: bland annat gör internettillgången att fler kan ta sig ur fattigdom, att man kan bli en del av finansiella system genom att till exempel använda mobilen som plånbok och internet leder ofta också till en bättre tillgång till hälsa och sjukvård.

I Agenda 2030, under mål 9 (hållbar industri, innovationer och infrastruktur) finns ett delmål där världen ska sträva efter ”allmän och ekonomiskt överkomlig tillgång till internet i de minst utvecklade länderna senast 2020”. Detta mål är alltså nu på god väg att uppnås. 

Louise Gårdemyr

*toppbildens fotograf är Douglas Sprott