Go to main navigation
Haiti Oxfam biståndsorganisation sexskandal sexscandal Chad sex scandal sexköp prostitution development aid sida  ©Tova Jertfelt 2018
Ingen republicering utan tillåtelse

SOS Barnbyar och Läkare utan gränser har uppgett flera fall av sexuella övergrepp.

Foto: Tova Jertfelt

NYHET

Fler sexskandaler i biståndsbranschen

Efter att Oxfam-skandalen uppdagats har det nu visat sig att fler hjälporganisationer har haft fall av sexuella övergrepp genom åren.

Både SOS barnbyar och Läkare utan gränser har uppgett till Svt Nyheter att det förekommer anmälningar av övergrepp inom organisationerna.

På SOS barnbyar gjordes 37 anmälningar under 2016 där personal från organisationen varit förövare och offren barn eller unga vuxna. På Läkare utan gränser var 29 anmälningar kopplade till sexuella övergrepp 2016, där ledde utredningar till att 10 personer avskedades. I båda fallen rör det inte sig om svenska medarbetare.

”Det är oerhört viktigt att våga se, och agera vid eventuella övergrepp. Vår strikta Child Safeguarding Policy och vår anonyma anmälningsmöjlighet gör att vi kontinuerligt kan agera mot eventuella övergrepp” skriver SOS barnbyar efter Svt Nyheters granskning.  

Båda organisationerna poängterar vikten av transparens och att alla övergrepp är oacceptabla. 

Ärkebiskop emeritus Desmond Tutu, den sydafrikanske nobelpristagaren, har efter Oxfam-skandalen, meddelat att han lämnar sin roll som ambassadör på Oxfam, skriver The Guardian

Sida har valt att tillfälligt frysa den humanitära delen av biståndet till Oxfam och inväntar nu fler detaljer kring hur organisationen handlat. Biståndsmyndigheten ser även över sin egen hantering. Visselblåsaren Amira Malik-Miller uppmärksammade Sida om problematiken inom Oxfam redan 2008.

Läs hela intervjun med Amira Malik-Miller här.

Oxfam har tagit beslut om att ta fram en ny handlingsplan för hur organisationen ska hantera övergrepp. Även en oberoende kommission, bestående av ledande kvinnorättsexperter, kommer tillsättas för att granska Oxfams handlande och kultur. 

Under måndagen (19 februari) offentliggjorde Oxfam den rapport som sammanställdes efter organisationens humanitära insats i Haiti 2010. Rapporten finns att läsa här.

Louise Gårdemyr

*artikeln uppdateras