Go to main navigation
 Francis Nakitto, 60 år, bor i byn Kiteza i centrala Uganda och berättar att det tidigare var svårt att få lyckade skördar och att kunna försörja sin familj. Från Vi-skogen har hon fått kunskap om trädplantering och hur vi tillsammans kan bekämpa klimatförändringar. ”Det här trädet (på bilden) är det första jag planterade när jag kom i kontakt med Vi-skogen. Jag minns hur de först kom till vår by – nu har trädet stått här i 25 år. Varje dag påminner det mig om hur viktigt det är med träd och att ta hand om vår miljö. Jag är stolt över att min familj har lyckats förändra vår gård – våra liv.” Idag odlar Francis kaffe, majs, grönsaker, frukt och foder till sina kor, och kan försörja familjen

Francis Nakitto från Uganda bredvid det första trädet hon planterade för 25 år sedan. Forskning sammanställd av Agroforestry Network visar hur viktiga träden är för världens utveckling.

Foto: Elin Larsson/Vi-skogen

NYHET

Fler träd minskar världens hunger

Världen måste växla spår. Forskningen är enig – skog och jordbruk sida vid sida kan rädda klimatet och minska världens hunger. Det visar en ny rapport från Agroforestry Network.

Att plantera träd tillsammans med olika grödor, ibland i kombination med djurhållning, är egentligen ingen nyhet, men kunskapen har tappat mark de senaste åren till fördel för ett mer ensidigt jordbruk. Jordbruket och skogsbruket har förändrats och behandlas idag ofta som två separata sektorer.

– Agroforestry har använts av bönder hur länge som helst och många småbrukare lever i ett blandat landskap där det inte riktigt går att skilja på vad som är jordbruk och skogsbruk, säger, Linda Andersson, ämnesansvarig för agroforestry och hållbart jordbruk på Vi-skogen, som vid samtalet med OmVärlden befinner sig på ett möte i Rom för att adressera den stigande hungern i världen.

Läs mer om hur konflikter och klimatförändringar driver på hungern.

Samtidigt som det kommer rapporter om både den stigande hungern och klimatkrisen har nätverket Agroforestry Network gått igenom ett tusental artiklar och sammanställt den forskning om agroforestry som redan finns i en nyligen publicerad rapport,  Achieving the Global Goals through Agroforestry.

Ett exempel på ett agroforestrysystem (Wekesa & Jönsson, 2014).

Träden gör skörden större

– Vi har sammanställt hur agroforestry har visat sig vara effektivt och vilka kopplingar som finns till de globala målen. Det går att se hur det ger en bevisat ökad skörd, ibland uppåt flera hundra procent, säger Linda Andersson och tillägger:

– Det är något som också bekräftas i Vi-skogens projekt. Där har vi till exempel ett projekt i Kenya som med hjälp av agroforestry och hållbar jordbruk gett en 150-procentig ökning av majsskörd.

Vad gäller de globala målen har kopplingarna visat sig vara många kring bland annat hunger, fattigdom, biologisk mångfald och klimatet.

– Det går att se positiv effekt för minst nio av de sjutton globala målen när agroforestry används.

Exempelvis har agroforestry en positiv påverkan vad gäller att minska klimatförändringar.

– Där agroforestry används så har träden en förmåga att binda jord och stå emot hårda vindar. Det skapar en motståndskraft i byarna. Dessutom binds mer kol, både ovan och under mark.

– En annan fördel är att om en gröda skulle falera finns det en mångfald av andra matkällor att ta av vilket både ger en tryggad livsmedelsförsörjning och en bättre hälsa.

Loransi Mukarutagwenda och Domitila Mukanyirigira från Rwanda är en del av ett bondekooperativ som driver en plantskola för agroforestry-träd. Foto: Vi-skogen

Kräver prioritering och kunskap

Trots alla dessa positiva egenskaper är det idag inte något som prioriteras i länders handlingsplaner eller budgetar. Ofta blir det ett område som hamnar mellan stolarna, varken hos jordbruk eller skogsbruk.

– Det finns alldeles för många som inte vet hur agroforestry kan bidra till ett bättre liv. Kunskapsluckan är stor, delvis hos bönder, men också hos de institutioner som skulle kunna informera och assistera bönderna.

Men det finns ett par goda exempel. Indien är det första landet i världen som har en policy för agroforestry. Även i Rwanda och Vietnam pågår arbete med att ta fram strategier.

– Agroforestry är inte lösningen på allt. Men efter rapporter om den ökande hungern och klimatet så måste vi ställa om jordbruket, då är agroforestry en väg att gå.

Louise Gårdemyr