Go to main navigation
shatila.jpg

Det palestinska flyktinglägret Shatila är hårt drabbat av arbetslöshet, livsfarliga elanläggningar hänger överallt och bostäder är miserabla.

Foto: OmVärlden

NYHET

FN chockas över USA:s indragna pengar till UNRWA – väntad humanitär kris

UNRWA står nu inför den största hotet sedan sin 69-åriga historia. Nu växer kritiken mot USA:s beslut att dra in pengar. 

Idag går 520 000 palestinska pojkar och flickor i 700 UNRWA skolor. Att USA nu beslutat att dra in 65 miljoner av USA:s 125 miljoner kan äventyra livet för de mest utsatta palestinierna och leda till en humanitär kris som kan drabba regionen.

UNRWA är FN:s humanitära organisation för palestinska flyktingar som flytt sina hem efter det arabisk-israeliska kriget 1948-49. Kriget bröt ut dagen innan britterna lämnade landet, och staten Israel bildades. Efter kriget 1967 – Sexdagarskriget – har UNRWA utökat sitt mandat till att även stödja palestinska flyktingar från detta krig. I 70 år har UNRWA stött palestinska flyktingar i Libanon, Syrien, Jordanien, Gaza och på Västbanken, med mat, utbildning och arbetet. I dag stöds cirka fem miljoner palestinier.

Svåra levnadsförhållanden

Men levnadsförhållandena är mycket magra, och framtidsutsikterna för palestinska flyktingar är dåliga. I Libanon får de till exempel inte arbeta inom en mängd yrken. I Gaza är bristen på rent vatten ett reellt problem, som leder till leverskador hos barnen, och elektricitet saknas under många dygnets timmar.

Läs om de palestinska flyktingarna som är fångade i flyktinglägret Shatila i Libanon.

Läs om hur avloppet slutat fungera i Gaza.

USA:s beslut att dra in stödet till palestinska flyktingar kan få allvarliga konsekvenser enligt FN:s generalsekreterare António Guterres, och det kan drabba hälsovård och utbildningsväsendet. En humanitär kris kan inte uteslutas skriver BBC.

Men USA säger att de ska hålla in 65 miljoner av 125 i avvaktan på att organisationen genomför reformer. 

Human Right´s Watch har sagt att USA:s beslut handlar om att palestinska barn nu hålls gisslan för en politisk agenda.

– Vi behöver en politisk lösning för att lösa de här budgetproblemen. Vi behöver en rättvis och hållbar lösning för 5, 3 miljoner palestinska flyktingar, som 70 år efter de fördrevs i exil, förblir statslösa och utsatta, säger Chris Gunnes, UNRWA:s talesperson till BBC.

Ett politiskt misslyckande att UNRWA finns

Han menar att UNRWA är effekten av ett långvarigt politiska misslyckande att lösa situationen för en befolkning som alldeles för länge varit utsatta.

–   Anledningen att UNRWA:s budget ökar är att andelen flyktingar, som vi stödjer, ökar hela tiden, eftersom det saknas en politisk lösning så förblir deras barn flyktingar. Så som det också är med UNHCR-flyktingar och andra befolkningsgrupper runt om i världen. Deras utsatthet ökar, I Syrien har vi ett grymt krig som är inne på sitt sjunde år, och i Gaza ser vi en blockad, en kollektiv bestraffning som strider mot internationella rätt och på Västbanken har vi sett 50 år av israelisk ockupation, säger han till BBC.  

PLO säger att USA nu riktar sig mot de mest utsatta av det palestinska folket.  

Sveriges FN-ambassadör, Olof Skoog, har varnat för att beslutet att dra in pengar kan destabilisera hela regionen, och att det inte är uteslutet att frågan tas upp vid FN: säkerhetsråd den 25 januari.

Läs mer om stödet till UNWRA och den läckta fredsplanen

USA är det land som ger mest till UNRWA. USA stödjer UNRWA med cirka 350 miljoner dollar per år, och ungefär 250 miljoner till den palestinska myndigheten (PA).

Stödet från USA till Israel uppskattas till 3 miljarder dollar 2016 och 2017, enligt the Jewish Virtual Library och majoriteten av utgifterna går till militären.

Israel står bakom USA:s stöd att dra in pengarna, och premiärminister Benjamin Netanyahu har uppmanat att ansvaret ska föras över till UNHCR.

Ylva Bergman