Go to main navigation
FN:s särskilda sändebud för Syrien, Staffan de Mistura, och Mark Lowcock, FN:s undersekreterare för humanitära frågor.

Staffan de Mistura och FN:s humanitära samordnare Mark Lowcock på en pressträff utanför säkerhetsrådet den 18 september 2018.

Foto: Axel Kronholm

NYHET

Staffan de Mistura: tiden är inne för förhandlingar om Syrien

Efter att ett möjligt blodbad avvärjts i syriska Idlib uppmanar FN till politiska fredsamtal.

Efter måndagens överenskommelse mellan Ryssland och Turkiet verkar nu det omedelbara hotet om en markoffensiv mot den syriska staden Idlib ha avvärjts. Länderna har enats om att skapa en demilitariserad zon mellan rebeller och syriska regeringsstyrkor, som ska börja gälla den 15 oktober.

Med närmare tre miljoner civila som är fast i den lilla rebellenklaven, mellan den turkiska gränsen och syriska regeringsstyrkor, har många varnat för att ett militärt anfall på Idlib skulle kunna utmynna i den värsta humanitära katastrofen i det här århundradet.

Under FN:s säkerhetsråds månatliga briefing om Syrien som hölls i går, tisdag, välkomnade samtliga medlemmar uppgörelsen mellan Turkiet och Ryssland. Sverige har som icke-permanent medlem i säkerhetsrådet upprepade gånger påtalat behovet av en fredlig lösning på situationen i Idlib.

– Förhoppningsvis innebär den här överenskommelsen att en humanitär katastrof kan undvikas, sa Sveriges FN-ambassadör Olof Skoog inför mötet.

Tillfälle för förhandlingar

FN:s särskilda sändebud för Syrien, Staffan de Mistura, argumenterade i säkerhetsrådet för att tiden är inne för en mer omfattande politisk lösning.

– Nu när vi har den här överenskommelsen finns ingen anledning att inte gå framåt skyndsamt med den politiska processen, sa han.

Det de Mistura syftar på är FN:s arbete med att främja en konstitutionell kommitté, som ska lägga grunden för en ny grundlag och allmänna val i Syrien. Under de senaste månaderna har vissa framsteg gjorts i förhandlingarna mellan länder som Iran, Ryssland och Turkiet.

Staffan de Mistura vädjade i säkerhetsrådet efter handling. Det är för lätt att säga att vi ska fortsätta konsultera, sa han, och menade att den syriska befolkningen vill veta när en trovärdig process kan inledas.

– Som jag ser det är alla pusselbitar på plats för att det ska kunna ske. Vi skulle kunna sätta igång om en vecka. Så länge alla ställer sig bakom FN och erkänner behovet av en balanserad och trovärdig process, och en rimlig procedur, så kan vi gå framåt väldigt snabbt, sa de Mistura.

Bland andra Storbritannien, USA och Nederländerna ställde sig under diskussionen bakom Staffan de Misturas uttalande och klargjorde att de också ville se ett datum sättas för samtal.

Rysslands ambassadör Vasilij Aleksejevitj Nebenzia protesterade dock mot Staffan de Misturas iver.

– Jag vill säga till Staffan de Mistura att det inte är värt att använda FN:s säkerhetsråd för att utöva påtryckningar på Ryssland, Turkiet och Iran. De gör mer för den politiska processen än någon annan i det här rummet. Din roll är att främja processen, inte leda den. Besluten måste ägas av syrierna själva.

Splittrat om bistånd

Under diskussionen i säkerhetsrådet hettade det även till i frågan om bistånd för återuppbyggnad av Syrien. Kina uppmanade det internationella samfundet att aktivt stötta återuppbyggandet av Syrien och därigenom skapa förutsättningar för flyktingar att återvända.

Nederländernas ambassadör Monique van Daalen vände sig mot detta.

– Det är otänkbart att börja satsa på återuppbyggnad när en massiv militär attack väntar, sa hon, och underströk att Syrien inte är redo för återvändande av flyktingar.

– I motsats till vad vissa vill få oss att tro är det inte bristen på återuppbyggnad som hindrar människor från att återvända. Många är rädda för att bli förföljda eller straffade. Det är tydligt att vad som behövs är grundläggande strukturella förändringar i den syriska administrationen.

Ryssland i sin tur kritiserade de länder som ”av politiska skäl ställer sig i vägen för bistånd och återuppbyggande”.

– Unilaterala sanktioner underminerar inte regimen, utan är förödande för civila syrier. Det är en kontraproduktiv insats. Ryssland kommer att fortsätta assistera Syrien politiskt och humanitärt, sa Vasilij Aleksejevitj Nebenzia.

Axel Kronholm