Go to main navigation
srhr-africa.jpg

Den lokala sjukvårdsarbetaren Binti Mohammed stabiliserar en provisorisk barnvåg i byn Wolargi i Etiopien. Genom statliga satsningar på närsjukvård och innovativa metoder har Etiopien kraftigt lyckats minska både tonårsgraviditeter, mödradödlighet och barnadödlighet.

Foto: UNICEF Ethiopia/2014/Nesbitt

nyhet

Framgångar för sexuell och reproduktiv hälsa i Afrika

Glädjande siffror från FN visar att antalet tonårsgraviditeter gått ner i nästan samtliga regioner i världen mellan 2000–2015. Södra Afrika är värst drabbat, men där är också minskningstakten bland den högsta i världen. 

Enligt lägesrapporten Africa Sustainable Report 2030, som tagits fram av bland andra FN:s utvecklingsprogram UNDP och Afrikanska Unionen knappt två år efter att de globala målen trädde i kraft, sjönk antalet tonårsgraviditeter i Afrika med 21 procent mellan 2000–2015.

Men länderna söder om Sahara har fortfarande flest tonårsgraviditeter i världen. Där utförs drygt tio procent av alla förlossningar av unga kvinnor mellan 15–19 år. Snittet i världen ligger på drygt fyra procent.

Endast nio afrikanska länder snittar på under fem procent. Hela 25 länder ligger snittet istället kring tio procent. Som jämförelse kan nämnas att snittet för tonårsförlossningar i den utvecklade världen ligger på runt 1,5 procent.

Africa Sustainable Report 2030 visar även att mödradödligheten i världen gått ned med 44 procent mellan 1990-2015. I Afrika söder om Sahara har den sjunkit med 35 procent endast sedan år 2000, men det är fortfarande den region med högst mödradödlighet i världen. År 2000 låg mödradödligheten på 846 dödsfall per 100 000 födslar, 2015 hade den gått ned till 546 dödsfall per 100 000 födslar. (I Nordafrika har det globala målet om 70 dödsfall per 100 000 födslar redan nåtts).

I Afrika söder om Sahara är risken för en kvinna att dö i samband med förlossning 23 gånger högre än för en kvinna i den utvecklade världen.

Etiopien är det land som varit mest framgångsrika med att få ned mödradödligheten. Till exempel har unga kvinnor i större utsträckning erbjudits familjeplanering och barnmorskor har stärkts i sin profession genom bättre utbildning och kompetensutveckling. Politiska insatser har också bidragit till att stärka samarbeten mellan myndigheter och lokala hälsocenter för att förbättra hälsoprogrammen för kvinnor. Dessutom har det blivit lättare för kvinnor att få tillgång till säkra och lagliga aborter i Etiopien.

Också barnadödligheten för barn under fem år har sjunkit med 46 procent i Etiopien, och antalet för tidigt födda har gått ned med 30 procent.

Men det finns fortfarande mycket kvar att göra menar Eunice Kamwendo, strategisk rådgivare på UNDP Regional Service Centre for Africa. I ett mejl till OmVärlden säger hon att framgångarna med att få ner mödra- och barnadödligheten hänger ihop med många faktorer, bland annat ett utvecklat policyarbete och direkta insatser som till exempel utökade program för malariavaccin, pneumoni och diarré.

– Det återstår många utmaningar på det här området. Till exempel måste vi titta på relationen mellan antalet tonårsgraviditeter och svårigheten för många afrikaner att få tillgång till sexuell upplysning, familjeplanering och reproduktiv hälsovård, skriver hon och fortsätter:

– Att fortsätta arbetet med att reducera mödradödligheten, som var en reell framgång under arbetet med milleniemålen, är en prioritet när vi nu går vidare med hållbarhetsmålen i Agenda 2030. 

Anna Knöfel Magnusson