Go to main navigation
palestine2-gaza-strip-in-2015-678981_1920.jpg

Risken är att över 200 000 barn i Gaza inte kan gå i skolan till hösten.

Foto: CC 2017, Creative Commons, Badwanart0, Pixabay.

NYHET

Gaza: Matbiståndet kan stoppas i sommar

Inga mer pengar till mat till de allra fattigaste i Gaza – och ingen skola – efter sommaren. Det kan bli konsekvensen av USA:s beslut att dra in pengar till UNRWA, trots Sveriges försök att samla in pengar.

President Trumps beslut i januari att frysa USA:s bidrag på 300 miljoner dollar till UNRWA har framkallat den djupaste krisen i organisationens 69-åriga historia. 450 miljoner dollar, drygt 3,7 miljarder kronor, saknas i årets budget. Romkonferensens löften om 100 miljoner dollar täcker bara en del av underskottet.

– Som det ser ut just nu klarar vi bara att hålla våra 275 skolor igång fram till sommarlovet. Risken är att 272 000 barn blir utan undervisning till hösten, säger Matthias Schmale, UNRWA:s operative chef i Gaza, när jag träffar honom på huvudkontoret i Gaza City några dagar före givarkonferensen i Rom.

Han betecknar situationen som ”nära kollaps” och understryker att UNRWA har en nyckelroll i den blockerade och utfattiga Gazaremsan:

– Den samhällsservice vi ger här motsvarar en regerings ansvar för medborgarnas levnadsvillkor. Här finns inga alternativ, inga organisationer som har resurser att ta över ansvaret om vår verksamhet måste skäras ner.

Skolan håller hoppet uppe

Utbildning är en viktig fråga för Gazas befolkning – inte minst för att upprätthålla flyktingfamiljernas hopp om en bättre framtid. Och skolundervisningen håller en anmärkningsvärt god standard trots de ansträngda villkoren, med 40 elever i varje klass och dubbla arbetsskift. Ungdomar från Gaza lyckas ofta bra i internationella kunskapstävlingar och motivationen för lärande är hög.

Här delar FN ut mat i Gaza som varit blockerat av Israel sedan Hamas tog makten 2007. De flesta som bor här är palestinska flyktingar som varit här sedan Israel bildades. Arbetslösheten är på 40 procent och 80 procent är beroende av hjälp för att överleva. Foto: Lotta Schûllerqvist.

Den rådande budgetkrisen innebär också ett hot mot UNRWA:s humanitära hjälp, med matförsörjning och hälsovård. Omkring en miljon av Gazas 1,3 miljoner flyktingar är beroende av matbistånd för att överleva. Israels gränsblockad har lett till världens högsta arbetslöshet, 46 procent av den vuxna befolkningen saknar arbete och den siffran bara ökar. Bland de unga under 30 ligger arbetslösheten på 65 procent, och bland kvinnorna på 80 procent.

– Som det ser ut just nu kommer vi att tvingas stoppa matbiståndet i juli, vilket snabbt skulle leda till en allvarlig kris när en miljon människor blir utan mat för dagen. Om vi inte får mer pengar är risken stor att de i desperation börjar marschera mot gränsen för att protestera, trots de faror detta skulle innebära, säger Matthias Schmale.

Han understryker att flyktingbefolkningen i Gaza är mer beroende av UNRWA:s humanitära hjälp än de palestinska flyktingarna i Jordanien, Libanon och på Västbanken. Den israeliska gränsblockaden som pågått i elva år har uttömt befolkningens alla överlevnadsreserver, och den ökande fattigdomen har skapat en alltmer desperat situation. Antalet självmord har ökat kraftigt – bara under de senaste två veckorna har fyra fall rapporterats, enligt Matthias Schmale. Sannolikt är den siffran i underkant, eftersom självmord är strängt förbjudet i den islamska religionen.

När Matthias Schmale kom till Gaza i oktober, efter två års UNRWA-tjänst i Libanon, rådde en försiktig framtidsoptimism i Gaza. De båda maktrivalerna Fatah och Hamas hade enats om en försoningsplan som skulle förbättra situationen i Gaza. Men optimismen har förbytts i pessimism: gränsövergången till Egypten har inte öppnats som utlovat, och Hamas har vägrat lämna över sina vapen till den Fatahstyrda palestinska myndigheten. Elförsörjningen är fortfarande strypt till fyra timmar per dag och försoningsprocessen har frusit fast.

Men nationell försoning skulle inte lösa Gazas situation, nyckelfrågan är gränsblockaden som förlamar samhällsekonomin och inskränker människornas rörelsefrihet och tillgång till avancerad sjukvård och utbildning.

– Även om givarkonferensen ger oss möjlighet att fortsätta vår verksamhet på miniminivå så är situationen ohållbar på sikt – en tredjedel av vår budget saknas, säger Matthias Schmale.

–  Jag vill be dem som anser det för dyrt att finansiera UNRWA att beakta kostnaderna för att inte göra något alls. För det finns konsekvenser om vi sviker den unga generationen av palestinier. Konsekvenser som kan leda till regional instabilitet, säkerhetshot och radikalisering. Vi måste göra vad vi kan för att skapa hopp för den unga generationen, sade utrikesminister Margot Wallström i sitt öppningstal vid konferensen i Rom. 

Vid givarkonferensen  förra veckan, som var initierad av Sverige, Egypten och Jordanien, utlovade deltagarländerna sammanlagt 100 miljoner dollar i extra bidrag. Men fortfarande saknas 200 miljoner av de 300 som USA skurit ner. Och frågan är om de utlovade pengarna hinner betalas ut innan UNRWA i Gaza måste stoppa sin livsviktiga humanitära verksamhet. 

Lotta Schüllerqvist