Go to main navigation
plants-lausitz-crop.jpg

Kolkraftverket Lausitz i östra Tyskland som tills nyligen ägdes av Vattenfall.

Foto: Greenpeace

nyhet

Greenpeace slutar betala in pension – för klimatets skull

Greenpeace kommer sluta betala in den statliga pensionsavgiften för sina anställda för att sätta press på AP-fonderna att investera miljövänligare.
– Det hjälper inte att vi får pension om vi har förstört klimatet, säger Frode Pleym, chef för Greenpeace Sverige.

Greenpeace kommer sluta betala in den statliga pensionsavgiften för sina anställda i Sverige. Anledningen är att organisationen hävdar att de statliga pensionsfonderna, första till fjärde AP-fonden, investerar i miljöskadlig verksamhet.

– Vi kommer att kommunicera till AP-fonderna och till berörda myndigheter att Greenpeace som arbetsgivare inte längre kan bidra till de delar av pensionen som de förvaltar genom miljövidriga investeringar, säger Frode Pleym, chef för Greenpeace Sverige.

Enligt Greenpeace hade AP-fonderna förra året 13 miljarder kronor investerade i några av de bolag som står för den allra största klimatpåverkan globalt. Det rör sig till exempel om Exxon Mobile, världens största privata oljebolag, och svenska Lundin Petroleum som vill borra efter olja i Arktis känsliga vatten.

Kräver investeringar i ren energi

Istället för att betala in den del av den obligatoriska arbetsgivaravgiften som går till det allmänna pensionsystemet kommer pengarna sättas av på ett skyddat konto. Totalt handlar det om drygt 200 000 kronor i månaden.

– Sen ställer vi krav på AP-fonderna att skyndsamt flytta pengarna från smutsig energi till ren och förnybar energi så att vi så snart som möjligt kan betala in de här pensionerna igen, säger Frode Pleym.

Frode Pleym säger att aktionen kan anses vara olaglig, men att det är upp till andra att bedömma.

– Det vi gör definieras eventuellt som olagligt och myndigheterna kommer kanske att hävda att vi ska betala in den här summan. Så det kan eventuellt bli en parallell process, vid sidan om ökad press på AP-fonderna att göra det rätta, där Greenpeace dras inför rätta. Vi är beredda att förklara vårat agerande i rättssystemet eftersom den här frågan är avgörande för allas vår överlevnad, säger Frode Pleym.

Greenpeace anser däremot att fondernas investeringar är olagliga eftersom de går stick i stäv med Parisavtalet, den nyinstiftade klimatlagen samt riksdagens generationsmål som säger att förutsättningarna att lösa miljöproblem ska nås inom en generation.

Ingen möjlighet att välja bort smutsiga investeringar

Greenpeace hoppas att aktionen kommer få fler att ställa krav på att AP-fonderna ska överge sina investeringar i fossil energi.

– Vi hoppas att det väcker stort engagemang bland svenska folket. Majoriteten av svenska skattebetalare tror jag reagerar starkt på att de inte har möjlighet att välja bort smutsiga investeringar i sin pension, säger Frode Pleym.

Enligt Greenpeace är det första gången en miljöorganisation gör något likande.

– För oss som miljöorganisation är det här ett helt unikt verktyg som vi har tänkt lika grundligt igenom huruvida vi skall använda som när vi gör andra former av aktioner. Vi tycker att frågans dignitet försvarar att vi tar det här verktyget i bruk, säger Frode Pleym.

Mikael Färnbo