Go to main navigation
Isabella Lövin
Biståndstrategier
Klimat
Burkina Faso
sudan

Demokrati i Burkina Faso och en global hållbar miljö är bland annat vad regeringens nya strategier handlar om.

NYHET

Här är de nya biståndsstrategierna

I regeringens nya strategier för biståndet satsas det på hållbar fred i Sudan, demokrati i Burkina Faso och hållbarhet i världen.

Här är några av de senaste strategierna som ska vägleda Sidas arbete. Under våren väntas även en ny strategi för Burma, eller Myanmar som landet heter, där biståndet står inför stora utmaningar. Sida har även skickat in underlag till regeringen för nya strategier för Somalia och Zambia.

Burkina Faso (2018-2022)
1 500 miljoner kronor

2014 skakades det västafrikanska landet av en politisk kris, som triggades av att president Blaise Compaoré försökte ändra grundlagen för att själv kunna förlänga sitt 27-åriga styre. Civilsamhället och landets unga protesterade, parlamentet sattes i brand och presidenten flydde slutligen till Elfenbenskusten efter att ha upplöst regeringen och utlyst undantagstillstånd. Efter en kortlivad militärkupp arrangerades val i november 2015. Ny president blev den tidigare premiärministern Roch Marc Christian Kaboré, som sedan 2014 tillhör socialdemokratiska Folkrörelsen för framgång (MPP).

Den nya strategin bygger vidare på satsningar på demokrati, jämställdhet och miljö. Vid sidan av det turbulenta politiska klimatet har klimatförändringarna slagit hårt mot jord- och skogsbruk i landet.

Strategin kommer ovanpå det humanitära stöd som Sverige ger till Burkina Faso, cirka 10 miljoner kronor år 2016.

Sudan (2018-2022)
1 200 miljoner kronor

I början av 2018 meddelade president al-Bashir att han förlänger den bräckliga vapenvila som på pappret har rått sedan 2016. I Södra Kordofan och Blå Nilen har strider mellan rebeller och armén pågått sedan 2011 när Sydsudan förklarade självständighet. I Darfur-regionen i västra Sudan har kriget härjat sedan 2003, mellan etniska rebellgrupper och armén.

I ett pressmeddelande om den nya strategin skriver regeringen att ”de underliggande orsakerna till konflikt och osäkerhet i Sudan behöver fortfarande hanteras, såsom ojämlik maktfördelning, bristande respekt för de mänskliga rättigheterna och konkurrens om naturresurser. Osäkerheten och våldet i Sudan har särskilt drabbat kvinnor och unga.”

– Sverige har länge verkat för en fredlig och hållbar utveckling i Sudan, genom politisk dialog och utvecklingssamarbete. Den nya strategin sätter bland annat fokus på kvinnor och flickor, inte minst som aktörer i fredsprocessen. Vi vill bidra till bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom, säger Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat.

Utöver fortsatt stöd för ekonomisk utveckling, fred, mänskliga rättigheter och demokrati ger den nya strategin Sida i uppdrag att också börja arbeta med miljö och klimat i Sudan. Utöver den här biståndsstrategin ger Sverige även ett humanitärt bistånd till Sudan, cirka 110 miljoner kronor under 2017.

Global hållbar miljö, hållbart klimat och hav, samt hållbart nyttjande av naturresurser 2018-2022
6 500 miljoner kronor

Strategin innebär en fördubbling av biståndets miljö- och klimatsatsningar, från 700 miljoner till 1 300 miljoner kronor per år. Bland annat lägger man nu mer pengar på åtgärder för renare hav och minskade utsläpp.

– Det här är en utveckling som är akut. Vi ser att utsläppen av plaster i haven sker i en sådan takt att vi kommer att ha mer plast än fisk i haven 2050, om vi inte lyckas hindra den här utvecklingen nu, säger biståndsminister Isabella Lövin till Ekot 

Axel Kronholm