Go to main navigation
Bolivia

"Rosy", från Bolivia, växte upp med våld. Rädda barnens index "End of childhood index" visar var det är som störst risk att inte få uppleva sin barndom.

Foto: Susan Warner / Save the Children

NYHET

Här är det bäst och sämst att vara barn

En barndom full av lek och möjlighet att utvecklas –  så har barnen det i Norge och Slovenien. Men alltför många barn har någon gång upplevt våld, det vill världens ledare nu ändra på.

Idag samlas beslutsfattare från 75 länder i Stockholm med anledning av en internationell konferens om våld mot barn. Syftet är att hitta nya lösningar så att barn slipper växa upp med våld.

Läs mer om och följ konferensen live här.

Rosy, som egentligen har ett annat namn, rymde som 13-åring hemifrån efter att ha utnyttjats och utsatts för våld i hemmet. Hon levde på gatan, hittade tillfälliga jobb och blev gravid. Då fick hon hjälp och kunde bo i ett av Rädda barnens skyddade boenden. Rosy såg ut att vara på väg mot ett tryggt och stabilt liv tillsammans med sin son. Sedan flyttade hon ihop med pappan till barnet. En tid därefter kom rapporter om att pojkvännen kastat ut henne från en minibuss och att hon dött av sviterna. Vad som hänt med barnet är okänt.

De här är ett exempel från rapporten Stolen Childhoods från Rädda Barnen, som presenterar indexet ”End of Childhood Index” som visar var i världen risken är som störst att barn berövas sin barndom. Länder där barn drabbas av svår undernäring, missar skolan, börjar arbeta, tvingas gifta sig, blir förälder, tvingas på flykt, mördas eller dör före sin 5-årsdag har hamnat längst ner på listan.

I Niger bor 11-åriga Yassira som inte kunde gå i skolan eftersom hon tvingades vara hemma och hjälpa till med familjens försörjning. Familjen prioriterade att skicka hennes bröder till skolan. En vanlig situation i Niger där resurserna är begränsade. Idag är Yassira tillbaka i skolan och drömmer själv om att bli lärare. Foto: Talitha Brauer / Save the Children  

End of Childhood Index. Grafik: Tova Jertfelt 

Europa ligger i topp medan länder som Niger och Angola i centrala och västra Afrika halkar efter. Men det går samtidigt framåt – antalet barn som inte får fira sin femårsdag har halverats sedan 1990.

Läs mer om Nancy som fördes bort från sin familj utsattes för sexuella övergrepp som sjuåring.

Förutsättningarna för barn att uppleva sin barndom skiljer sig kolossalt världen över vilket syns tydligt i indexet – gapet är stort mellan rika och fattiga länder. Krig, konflikter och våldutsatta miljöer försämrar ytterligare barns utsikter vilket gör att till exempel länder som Syrien och Venezuela hamnar långt ner.

På en skola i Guatemala håller studenter workshops för andra studenter i fredsbyggande. Skolan ligger i ett våldutsatt område och sedan 2010 har två lärare och tre studenter dödats. Foto: Souvid Datta / Save the Children 

Läs mer om barns situation i krig- och konfliktdrabbade områden. 

Louise Gårdemyr