Go to main navigation
Yves Leterme

Ideas generalsekreterare Yves Leterme har inte velat svara på frågor från OmVärlden.

Foto: European Council (CC BY-NC-ND 2.0)

NYHET

Idea-chefen upprepar samma svar 15 gånger

Omvärlden har upprepade gånger försökt få till en intervju med Idea generalsekreterare Yves Leterme. När redaktionen till slut får tag på honom svarar han samma sak 15 gånger.

OmVärlden har upprepade gånger under våren försökt få till stånd en intervju med Yves Leterme, men har nekats flera gånger. När vi nu söker honom för en kommentar på den allvarliga kritik som framkommer i den externa granskningen blir vi åter nekade.

Vi uppmanas istället av kommunikationschefen på Idea att vända oss med våra frågor till Namibias ambassadör i Sverige som för tillfället har ordförandeposten i styrelsen. Ambassadören visar sig dock vara på semester och oanträffbar. 

När vi åter söker kommunikationschefen för Idea svarar han varken på telefonsamtal eller sms. Till slut får vi dock tag på Yves Leterme via ett privat nummer.  

Hej, jag heter Mikael Färnbo och är reporter på tidningen OmVärlden. Jag undrar om du har en kommentar kring granskningsrapporten från KPMG?

– Ja, självklart, men inte till dig.

Varför inte?

– Förlåt, jag förstår inte?

Varför inte till mig?

– Det behöver jag inte förklara för dig.

Rapporten skriver om flera fall av möjlig diskriminering och mobbning av främst kvinnor. Vad är din kommentar till det?

– Att det är helt falskt.

Kort därefter avbryter Yves Leterme samtalet med hänvisning till att han sitter i ett möte, men vi bestämmer att vi ska höras efter en timme. När vi ringer upp en timme senare och frågar varför han sa att han inte vill kommentera rapporten svarar Yves Leterme så här:

– Revisionsrapporten som du uppenbarligen har läst, åtminstone delar av, friar mig helt från alla falska anklagelser i det anonyma brevet. Som journalist är du skyldig att skriva och publicera sanningen. Det har jag nu informerat dig om.

I den resterande intervjun, som varar i sju och en halv minut, upprepar Yves Leterme exakt samma fras som svar till varje fråga vi ställer, oavsett om det handlar om ersättningen för inkomstskatt, arbetsmiljöproblem, polisanmälan mot visselblåsare eller kritiken mot den egna ledarstilen. Sammanlagt femton gånger upprepar Yves Leterme samma svar tills vi tackar för intervjun och avslutar samtalet.

Mikael Färnbo