Go to main navigation
Yves Leterme

Yves Leterme är generalsekreterare för Idea och före detta premiärminister för Belgien.

Foto: European Council (CC BY-NC-ND 2.0)

NYHET

Idea-chefen Yves Leterme polisanmälde visselblåsare

Idea-chefen Yves Leterme polisanmälde den eller de personer som larmade om att han betalat advokater med biståndsmedel för att slippa inkomstskatt i Belgien.
– Det anstår inte en organisation som jobbar för transparens och demokrati, säger yttrandefrihetsexperten Nils Funcke.

Demokratiinstitutet Ideas generalsekreterare, Belgiens före detta premiärminister, Yves Leterme, har använt biståndsmedel för att driva en privat skattetvist i hemlandet Belgien. Det avslöjade OmVärlden tidigare i veckan.

Uppgifterna blev först kända i ett anonymt brev som skickades till Ideas 31 medlemsstater i slutet av förra året. Det ledde till att Sverige tog initiativ till en extern granskning och tills vidare ströp biståndet till Idea.

Nu kan OmVärlden avslöja att en av Yves Letermes första åtgärder när han fick information om det anonyma brevet var att lämna in en polisanmälan för förtal mot den eller de som skrivit brevet. Det är i dagsläget oklart om polisanmälan har lett till någon åtgärd.

Trots flera påstötningar har Yves Leterme valt att inte ge några kommentarer till OmVärlden. Till belgisk media säger Yves Leterme att han valde att polisanmäla eftersom brevet innehöll ”falska anklagelser”.

Det är oklart vilka anklagelser som Leterme syftar på. I samma intervju erkänner han att Idea har stått för kostnaden för advokater samt ersatt honom för upptaxeringen i tvisten med det belgiska skatteverket.

”Mycket upprörd”

Ulrika Modéer, statssekreterare hos Isabella Lövin, är starkt kritisk Letermes agerande.

– Jag är mycket upprörd över dessa uppgifter. Det är av yttersta vikt inom alla organisationer att kunna påtala oegentligheter utan repressalier. Detta understryker ytterligare behovet av den granskning som nu ska utreda skattefrågan och ledarskapet som Sverige tagit initiativ till, säger hon.

– Organisationen Idea har ett viktigt mandat, särskilt i en tid då det demokratiska utrymmet minskar och mänskliga rättigheter hotas. Just därför är det djupt olyckligt om trovärdigheten för organisationen, genom ett bristfälligt ledarskap, undermineras, säger hon.

”Anstår inte en demokratiorganisation”

Idea är en internationell, mellanstatlig, organisation vars uppdrag är att sprida och fördjupa demokrati i världen. Enligt yttrandefrihetsexpert Nils Funcke är det anmärkningsvärt att en generalsekreterare med det uppdraget polisanmäler visselblåsare.

– Om han anser sig förtalad så får han väl göra det. Men det är klart att det inte anstår en organisation som jobbar för transparens och demokrati att högsta chefen, generalsekreteraren, agerar utifrån privata intressen. Han ska ju ta tillvara på organisationens intressen fullt ut. Så det är en förtroendefråga mellan honom och verksamhetens styrelse, säger han.

Enligt Nils Funcke finns det inget formellt förbud mot att försöka tysta visselblåsare i en mellanstatlig organisation som Idea, såvida det inte finns ett särskilt avtal inom organisationen. Men agerandet riskerar att skada förtroendet för organisationens övriga arbete.

– Om jag sitter i en styrelse där det gått dithän så skulle jag ta ett allvarligt snack med vd:n eller generalsekreteraren. Men sen, vad man kommer fram till för slutsatser, det är ju upp till hur stort tålamod den här styrelsen har, säger han.

Kostat Idea 600 000 kronor

Enligt uppgifter i det anonyma brevet ska Letermes privata skattetvist ha kostat Idea drygt 600 000 kronor, nästan en halv miljon ska ha varit ersättning för upptaxering.

Sverige är grundare till Idea och en av organisationens största sponsorer. Förra året betalade Sverige ut 55 miljoner kronor i bistånd till organisationen. Sverige står också för hyran av huvudkontoret beläget i Strömsborg i Stockholm, vilket i fjol gick på drygt 6,8 miljoner kronor.

Mikael Färnbo