Go to main navigation
Insamling Tova Jertfeldt illustration ©Tova Jertfelt 2018
Ingen republicering utan tillåtelse

Gåvor från allmänheten och gåvor i form av testamenten står för den största ökningen.

NYHET

Insamlingsrekord för trettonde året i rad

Det verkar inte finnas någon hejd på svenskarnas givmildhet. Insamlingen av gåvor fortsätter att öka även 2017. Det visar en första undersökning av Frii, Frivilligorganisationernas insamlingsråd.

– Allt fler vill hjälpa till och göra skillnad, säger Linda Jacobsson, projektledare på Frii.

Svenskarna fortsätter att vara givmilda. Det visar den enkät som Frivilligorganisationernas insamlingsråd, Frii, sammanställt efter att ha frågat ideella organisationer som samlar in mer än 50 miljoner kronor. Merparten av dessa organisationerna samlar in över 100 miljoner kronor.

Frii bad organisationerna dela med sig av sina preliminära insamlingsresultat från förra året. 23 av 27 organisationer svarade. Och insamlingen ser ut att öka igen.

– Vi ser att 70 % av organisationerna ökade sin insamling under 2017, 30 % visar på en minskning, säger Linda Jacobsson, projektledare för analys och intressepolitik på Frii.

De organisationer som ser en ökning har ökat sin insamling med ungefär 20 % i snitt. De organisationer som ser en minskning har minskat sin insamling med ungefär 15 % i snitt. 

Det är gåvor från allmänheten och gåvor i form av testamenten som står för den största ökningen.

– Vad gäller gåvor från allmänheten verkar ökningen bero på att organisationerna jobbar mer med sina regelbundna givare – att det är de som ökar sina gåvor, berättar Linda Jacobsson och fortsätter:

– Engagemanget för civilsamhället är fortsatt stort och det fortsätter finnas en tilltro till organisationerna. Många olika aktörer vill vara med och göra skillnad. Vi ser en allmän trend att allt fler vill hjälpa till – gåvogivandet är ett utslag av det, säger Linda Jacobsson.

Läs om tidigare års ökning här.

Louise Gårdemyr