Go to main navigation
Guatemala Jimmy Morales CICIG

Guatemalas president Jimmy Morales tillsammans med Iván Velásquez, chef för FN-kommissionen CICIG, 2015.

Foto: arkivfoto/soy502.com

NYHET

Konflikten hårdnar i Guatemala

Guatemalas president har utfärdat en order om att FN-kommissionen CICIG:s chef Iván Velásquez inte tillåts resa in i landet. Samtidigt kom uppgifter från flera källor om att militär rör sig på gatorna i huvudstaden Guatemala City, något som gör många oroliga för att en militärkupp kan vara på väg.

Den 31 augusti meddelade Guatemalas president Jimmy Morales, omgiven av militärer, att mandatet för FN-kommissionen CICIG som undersöker korruption och brott mot mänskliga rättigheter inte kommer att förlängas efter september 2019. Några dagar dessförinnan hade presidenten försökt få Iván Velásquez utvisad, något som Guatemalas konstitutionsdomstol stoppat.

Sveriges utrikesminister uttalade sig nyligen och sa bland annat att: ”Sverige är den andra största givaren till kommissionen CICIG, vars arbete idag framhålls som en förebild i regionen och globalt. Stödet till CICIG är en central komponent i det svenska utvecklingssamarbetet med Guatemala, som bland annat syftar till att stärka det civila samhället i landet och främja en stärkt demokrati och ökad respekt för mänskliga rättigheter”.

Den 4:e september utfärdade presidenten en order som förhindrar att CICIG:s chef, den colombianske juristen Iván Velásquez, inte tillåts återvända till Guatemala från den det besök han just nu genomför i Washington.* Samtidigt syns sedan flera dagar militära fordon och soldater i Guatemala Citys rikare delare, bland annat i närheten av CICIG:s kontor. Alla flygbolag har också fått order att skicka in detaljerade passagerarlistor innan planen landar i Guatemala, något som kan tolkas som att Guatemala även vill ha möjlighet att stänga ute andra personer.

Den interamerikanska människorättsorganisationen (CIDH), som är en del av de amerikanska staternas samarbetsorganisation kritiserar beslutet. 

En anledning till att president Morales agerar så hårt mot CICIG är att de undersökningar kommissionen genomfört kryper allt närmare presidenten själv. Bland annat så undersöks vad som kallas en illegal kampanjfinansiering av Morales eget parti inför presidentvalet 2015.

Jimmy Morales valdes med stor majoritet i presidentvalet 2015 och är förhindrad att ställa upp i det kommande valet som äger rum 2019.

Sverige stor finansiär

Sverige är en av CICIG:s huvudfinansiärer med hittills totalt över 270 miljoner kronor (2007-2018). Sverige står nu alltmer ensamma i sitt stöd till CICIG. Den stora osäkerheten gäller hur USA kommer att agera framöver. USA:s tidigare ambassadör i El Salvador förklarade i juli 2018 att stödet till CICIG är viktigt och att det kommer att fortsätta  Men nyligen twittrade USA:s utrikesminister Pompeo om hur mycket han uppskattade de styrande i Guatemala.

Sverige har också utsatts för ett hårt tryck i Guatemala. Efter att ambassadör Anders Kompass i början av 2018 uttalat sig om korruptionen i Guatemala krävde landets utrikesminister att Sverige skulle kalla hem honom. Guatemalas konstitutionsdomstol uttalade sig även då och föreslog att Sverige och Guatemala skulle samtala i lugn och ro. Varken Svenska UD eller den svenska ambassaden i Guatemala vill i dagsläget uttala sig om den senaste utvecklingen i Guatemala. 

Kampen står inom juridiken

Det är framför allt på det juridiska området som konfliktlinjen går i Guatemala. Landet har ett förhållandevis oberoende rättsväsende och flera uppmärksammade rättegångar har de senaste åren ägt rum, vilket omvärlden rapporterat om. En av dessa gällde Guatemalas tidigare diktator Ríos Montt som dödes till 80 års fängelse för folkmord och brott mot mänskligheten (en rättegång som senare delvis underkändes). Domare i det fallet var Yassmín Barrios som 2017 besökte Sverige inbjuden av organisationen Diakonia och som i samband med besöket bland annat sa:

”Guatemala genomgår just nu en djup institutionell kris. Sveriges stöd till rättssystemet har varit viktigt för landets utveckling och institutioner och vi hoppas att Sverige fortsätter att vandra vid vår sida” 

Risk för militärkupp?

Renata Ávila är välkänd debattör och jurist från Guatemala med fokus på IT-utveckling, yttrandefrihet och mänskliga rättigheter.

– Att militären posterat sig i kvarteren där många kontor finns och där rika bor är extremt ovanligt också för att vara Guatemala. Den allra närmaste tiden blir avgörande för om det blir en kupp eller inte. 

Samtidigt ökar protesterna mot korruptionen i Guatemala. De senaste åren har stora grupper inom medelklassen reagerat och börjat protestera. 

– Om CICIG helt tvingas bort så kommer de jurister som driver processer kring mänskliga rättigheter att bli ännu mer utsatta. Då kommer det lilla utrymme som finns kvar att helt stängas, fortsätter Renata Ávila.

Georg Andrén är tidigare svensk ambassadör i Guatemala och idag generalsekreterare för organisationen Diakonia:

– Det har varit en serie händelser som är extremt oroande, inte minst när presidenten gjorde sitt ursprungliga uttalande om CICIG, omgiven – inte av sin regering – utan av en grupp militärer, konstaterar Georg Andrén.

Även han ser idag en tydlig kamp mellan konstitutionsdomstolen och presidenten:

– På samma sätt som Nicaragua väljer Guatemala idag allt mer att isolera sig från omvärlden genom att nonchalera FN och andra internationella aktörer, fortsätter Georg Andrén som menar att EU nu måste agera med kraft:

– EU har en viktig roll i detta. Bryssel kan trycka på Guatemala, bland annat genom att inte fullfölja det associationsavtal som ännu inte helt trätt i kraft. 

Läs mer om hur svenskt bistånd avslöjar korrupt regering 2015.

David Isaksson

* Fotnot: I något som ytterligare förstärker konflikten mellan Guatemalas president och landets konstitutionsdomstol beslutade domstolen den 16 september att upphäva det inreseförbud som president Jimmy Morales utfärdat för CICIG:s chef Iván Velásquez. Domstolen ger presidenten och andra tjänstemän en order om att "avstå från att utfärda eller lyda order som hindrar inresa till Guatemalas territorium” (OmVärldens översättning från spanska). FN:s generalsekreterare har också uttalat ett fortsatt stöd för chefen för CICIG.