Go to main navigation
Ramon Grosso Dolarea / Shutterstock.com
VästSahara fiske marocko

Fiskmarknad i Daklha, Västsahara.

Foto: Ramon Grosso Dolarea / Shutterstock

NYHET

Kontroversiella förhandlingar mellan EU och Marocko

EU-kommissionen kritiseras för att ha kringgått Västsahara i pågående handelsförhandlingar med Marocko.

EU:s handelsavtal med Marocko omförhandlas just nu för att avtalet ska bli lagligt. EU-domstolen slog i december 2016 fast att handelsavtal med Marocko som också omfattar det ockuperade Västsahara behöver godkännas av det västsahariska folket för att bli gällande.

Enligt marockansk press ska Kommissionen och Marocko ha enats om substansen i dessa omförhandlingar redan den 31 januari i år. Vid det laget hade inte ännu några representanter för det västsahariska folket inkluderats, vilket nu lett till kritik.

Fördömer Kommissionens agerande

Västsahariska civilsamhällesorganisationer bjöds in till möte först efter den 31 januari, men avböjde då medverkan med hänvisning till att man inte vill delta i det man kallar för ”fejkkonsultationer” efter att avtalet redan förhandlats klart. I ett gemensamt uttalande har man fördömt EU-kommissionen.

Jytte Guteland, socialdemokratisk ledamot i Europaparlamentet och ordförande för parlamentets Västsahara-grupp, anser att Kommissionen genom sitt agerande inte lever upp till EU-domstolens beslut.

 Det här urholkar förtroendet för rättsstaten och för EU som en uppbärare av mänskliga rättigheter och respekt för folkrätten. Det är djupt beklagligt att Kommissionen agerar såhär, säger hon.

Under tisdagen diskuterades avtalet i Europaparlamentets handelsutskott, där bland andra Christofer Fjellner (M) sitter. Han är inte heller helt nöjd med Kommissionens agerande, men tycker att hans parlamentskollegor reagerar förhastat.

 Det domstolen sagt är att handelsavtal med Marocko som rör ockuperade områden dels ska komma Västsaharas befolkning till gagn, dels att man ska inhämta ”consent”, alltså medgivande, från befolkningen. Det betyder inte att Polisario eller någon annan som säger sig representera Västsahara ska sitta med vid förhandlingsbordet. Det betyder att Kommissionen måste söka deras godkännande, på samma vis som de söker vårt godkännande i parlamentet när förhandlingarna är klara och det finns ett avtal att rösta om.

Fiskeriavtal ska också omförhandlas

I början av nästa vecka väntas ännu en dom i en kontroversiell fråga från EU-domstolen, gällande EU:s fiskeriavtal med Marocko som snart löper ut. Ett nytt avtal ska förhandlas fram och hur det kan se ut avgörs av hur domstolen dömer.

Mycket tyder på att domen kommer att hålla samma linje som den från 2016. Domstolens generaladvokat sa redan i början av januari att det nuvarande fiskeriavtalet mellan länderna, som undertecknades 2006, inte är giltigt eftersom det omfattar det ockuperade Västsahara.

Journalisten och författaren Anna Roxvall, som just nu arbetar på en bok om Västsahara, säger till OmVärlden att fiskerifrågan är principiellt viktig. Majoriteten av det fiske som EU-flottan bedriver sker på vatten som tillhör det ockuperade Västsahara. Frågan om vem som har rätt att förhandla med EU om Västsaharas resurser är dock mycket kontroversiell.

 I FN-sammanhang är det Polisario som representerar det västsahariska folket, men Marocko vill inte sitta vid samma bord som dem, säger hon.

EU:s relation med Marocko kompliceras ytterligare av att landet är en viktig samarbetspartner på andra områden, utöver fiskeri och handel.

 Marocko är en mycket viktig allierad när det gäller att stoppa migranter och flyktingar från Nordafrika från att nå EU. Det är liknande avtal som EU har med Turkiet, men det innebär ju att Marocko har en påtryckningsmöjlighet på EU, eftersom de när som helst kan öppna den ”kranen” igen. Sen är Marocko också allierad i kampen mot terrorism och man ser ett stabilt Marocko som något viktigt för hela regionen. För EU-länder som Frankrike handlar detta mycket om säkerhet, säger Anna Roxvall.

Svenska parlamentariker oense

Frågan om vem eller vilka som har rätt att i förhandlingar med EU representera Västsahara splittrar de svenska Europaparlamentarikerna. Det är en komplex fråga, eftersom en stor del av det västsahariska folket lever i flyktingläger i Algeriet. Samtidigt är det faktiska området Västsahara till stor del befolkat av marockanska bosättare.

Jytte Guteland (S) och Bodil Valero (MP) anser att det är Polisario, som i FN representerar det västsahariska folket, vars godkännande behövs innan några avtal kan ingås eller justeras.

Christofer Fjellner (M) är av en annan uppfattning, och betonar att inget EU-land erkänt Västsahara.

 Polisario är visserligen en representant för det västsahariska folket, men inte den enda. Jag har träffat människor från Västsahara som inte känner sig representerade av dem. Det är inte direkt en okontroversiell rörelse heller, vilket är viktigt att komma ihåg. Det gör det svårt att i ett förhandlingsläge säga vem som bör sköta förhandlingarna, säger han.

I mars eller april väntas handelsavtalet gå vidare till Europaparlamentet och Europeiska rådet för godkännande. Redan nu kraftsamlar kritiska ledamöter som Bodil Valero (MP) för att försöka stoppa avtalet och uppmana ledamöter att rösta emot det.

 Allt tyder på att man bara lagt till att produkter från Västsahara också ska omfattas av tullättnader utan att Västsaharas folk har fått ge sitt godkännande. I så fall har man inte uppfyllt kraven som ställs i EU-domen, och då måste parlamentet stå upp för rättsstatens principer och rösta nej till ändringsavtalet, säger hon.

Christofer Fjellner (M) beklagar sig över det han uppfattar som ”symbolpolitik” och ”förhastade slutsatser” från andra ledamöter.

 Jag får känslan av att de bestämt sig på förhand. Låt Kommissionen göra sitt jobb, och sen är det vårt jobb att döma av resultatet. För att jag ska rösta för avtalet i plenum vill jag förstås också se att Kommissionen inhämtat ett godkännande från representanter från Västsahara, vilket jag förväntar mig att de gör. EU har ju inget intresse i att förhandla fram ett avtal som sen bara blir ogiltigförklarat av domstolen, säger han.

Axel Kronholm