Go to main navigation
https://www.regeringen.se/artiklar/2018/11/budgeten-for-2019-pa-fem-minuter/
Magdalena Andersson och Per Bolund finansminister och biträdande finansminister 2018 budget sverige politik

Finansminster Magdalena Andersson (S) och finansmarknadsminister Per Bolund (MP) har lämnat övergångsregeringens förslag om statsbudget för år 2019 till riksdagen.

Foto: regeringen.se (printscreen)

nyhet

Kortlivad budget behåller enprocentsmålet

Enprocentsmålet för biståndet hålls i den övergångsbudget som regeringen har lämnat till riksdagen. Men budgeten kommer troligen bli kortlivad.

I skuggan av den pågående regeringsbildningen har finansminster Magdalena Andersson (S) och finansmarknadsminister Per Bolund (MP) lämnat övergångsregeringens förslag om statsbudget för år 2019 till riksdagen. I budgeten behålls enprocentsmålet och den totala biståndsramen sätts till 50,7 miljarder kronor, jämfört med 2018 års ram på 49 miljarder kronor. Ökningen beror på att Sveriges ekonomi växer.

Samtidigt beräknas summan av de avräkningar för flyktingsmottagande, som civilsamhället kritiserat, att minska med en halv miljard kronor till sammanlagt 2,2 miljarder kronor för nästa år. Minskningen beror inte på förändrad policy utan på minskat flyktingmottagande. Paraplyorganisationen Concord har under flera år föreslagit att regeringen ska fasa ut den typen av avräkningar. Enligt regeringen följer Sverige de internationella rekommendationer som gäller för avräkningar av flyktingmottagande.

Övergångsbudgeten är en avskalad produkt och i stort sett tvättad på partipolitiska förslag. En blocköverskridande sänkning av pensionärsskatten är egentligen den enda nyheten. I övrigt förlänger man redan fattade beslut. De stora förlorarna i budgeten är kommunerna och landstingen som går miste om de stora statsbidrag som tidigare hade aviserats.

Övergångsbudgeten kommer troligtvis bli en kortlivad produkt. Antingen röstas den ned redan den 12 december då riksdagen samlas för omröstning eller så byts den ut när en ny regering lägger en tilläggsbudget.

Centern och Liberalerna har meddelat att de inte är intresserade av att lägga en gemensam alliansbudget som ett alternativ till övergångsbudgeten. Partierna kommer istället lägga egna motioner. Moderaterna och Kristdemokraterna har velat att alliansen lägger en gemensam budget. Men när nu C och L har nobbat förslaget har Moderaterna meddelat att de kommer lägga ett eget förslag som ska bygga på allianspolitik. Sverigedemokraterna har sagt att de överväger att rösta på Moderaternas budget.

Skulle KD och SD rösta på Moderaternas budget faller övergångsbudgeten och övergångsregeringen tvingas regera med en borgerlig budget.

Omröstningen sker den 12 december.

Mikael Färnbo