Go to main navigation
Prins Daniel och Kronprinsessan Victoria möttes av blommor och nationalsången - på svenska - när de besökta UNWRA-skolan Yarmouk utanför Beirut.

Barnen i UNWRA-skolan Yermouk i Beriut hade laddat inför kronprinsessparets besök, men det finns också en oro för vad som ska hända när USA nu dragit in sitt bistånd till de palestinska flyktingarna.

Foto: Ylva J Bergman

nyhet

Kronprinsessan Victoria i Mellanöstern: ”Klockan tickar för klimatet”

Klimatförändringarna är alarmerande och tiden att agera är nu, var kronprinsessan Victorias budskap på en klimatkonferens i Beirut. Kronprinsessparet har i veckan besökt Jordanien och Libanon, som båda pressas av miljöförstöring, flyktingar och regionala spänningar.

Kronprinsessan Victoria och prins Daniel har den senaste veckan besökt Jordanien och Libanon för att stärka relationerna till Sverige och lyfta FN:s hållbarhetsmål inom Agenda 2030.

De båda länderna gränsar till regionens mest utdragna konflikthärdar: kriget i Syrien och Irak samt Israel-Palestina. De senaste åren har miljontals syriska flyktingar rört sig över gränserna och de båda länderna inhyser sedan tidigare flera miljoner palestinska flyktingar.

Varken Libanon eller Jordanien har skrivit under FN:s flyktingkonvention och de flyende betraktas som ”tillfälligt fördrivna individer”. De är ofta begränsade i sin tillgång till arbetsmarknaden och sociala skyddsnät. Möjligheten att söka asyl saknas.

Kronprinsessan är en av 17 internationella ambassadörer för FN:s globala mål och hon har valt att fokusera på vatten- och havsfrågor. Tidigare i veckan besökte hon bland annat östra Jordanfloden där Jesus sägs ha blivit döpt. Här har de regionala spänningarna en konkret koppling till vattenfrågorna.

Victoria doppade sin hand i Jesus dopvatten

Den numera gravt förorenade flodens vatten delas av Israel, Palestina och Jordanien. Oförmågan att samarbeta samt klimatförändringar har fått flodens vatten att sina. Döda havet, där floden mynnar ut, sjunker med en meter per år. Fortsätter trenden kan havet vara borta om 25 år.

Läs mer om hur vattendiplomati kan lösa konflikter

På plats träffade kronprinsessan organisationen Eco Peace, en gräsrotsrörelse som samlar palestinier, israeler och jordanier som verkar för ett bättre samarbete kring vattenfrågan.

– Vattenbristen är en av de största frågorna i regionen och läget är akut, de har egentligen inget vatten. Det här samarbetet är jätteviktigt, de kan inte lösa uppgiften själva eftersom de är beroende av samma vattentäkt, sa kronprinsessan till Expressen.

Resan gick vidare till Libanon och framför den samlade libanesiska societeten, under kristallkronorna i premiärminister Saad Hariris palats i Beirut, förklarade Viktoria sitt engagemang för vattenfrågor.

– Jag har liksom många av er växt upp vid havet. Några av mina käraste barndomsminnen är från havet. Jag minns hur min far brukade ta med mig ut och fiska. Vi brukade sitta där i en liten båt och dra upp fisk efter fisk. I dag, om jag tar ut mina barn och fiskar, är jag inte säker på om vi fångar någon fisk alls, sa hon.

Talet var en del av öppnandet av en FN-ledd hållbarhetskonferens – så kallad multi-stakeholder forum – med representanter från det libanesiska näringslivet, politiken och civilsamhället.

Kronprinsessan talade på hållbarhetskonferens i Beirut

Kronprinsessan Victoria fick en lerkruka i present av Libanons tillförordnade premiärminister Saad Hariri efter att hon öppningstalat på en konferens för hållbarhet i Beirut. Foto: Mikael Färnbo

I Libanon är dessa olika sektorer ofta befolkade av samma människor. Landet är ett av världens mest ojämlika och en handfull familjeklaner dominerar näringslivet och politiken samtidigt som en tredjedel av invånarna lever under fattigdomsgränsen. Libanon präglas också av utbredd korruption och hamnar i bottenligan på Transparency Internationals korruptionsranking.

– För mig kom det naturligt att fokusera specifikt på mål nummer 14, som handlar om livet under vattenytan, fortsatte Victoria sitt tal.

Kronprinsessan berättade att hon bland annat tagit en aktiv roll i initiativet Seafood Business for Ocean Stewardship, SeaBOS, som samlar världens stora fiskeföretag tillsammans med klimat- och miljöforskare för att hitta hållbara lösningar för haven.

Hon berättade om de döda bottnarna i Östersjön, men nämnde ingenting om den grava miljöförstöringen längs hela den libanesiska havskusten som tidigare i år fick forskare att gå ut och varna allmänheten för att bada i havet.

Läs mer: Vattnet förgiftat: Här avråds invånarna från att bada i Medelhavet

Den libanesiska tillförordnade premiärministern Saad Hariri talade även han i allmänna ordalag om att Libanon ligger bra till i förhållande till de globala målen som ska vara infriade redan inom tolv år.

Besök i premiärminister Saad Hariris palats

I verkligheten är dock problemen i landet oerhört omfattande. Förutom flyktingarnas allt mer desperata fattigdom så har landets politiker, ett drygt halvår efter det senaste valet – vilket var det första på nio år – i skrivande stund inte lyckats forma en regering. Regional inblandning från antagonisterna Saudiarabien och Iran bidrar till det mycket låsta läget.

Läs mer: Libanon går på knäna i förvärrad flyktingkris

Ekonomin svajar också betänkligt och de statliga investeringarna i basal infrastruktur är otillräckliga. Ett konkret exempel på det, och på den utbredda korruptionen, är den pågående sopkrisen, där nya sopberg växer upp som svampar ur jorden på stränderna längs den libanesiska Medelhavskusten.

I sitt tal till den libanesiska societeten framhöll Victoria att det generellt i världen görs framsteg mot de globala målen, men att det går alldeles för långsamt. Nio av tio människor som bor i städer andas förorenad luft. Antalet undernärda ökar för första gången på länge, främst på grund av konflikter och torka till följd av klimatförändringarna. Allvaret i klimatförändringarna har också nyligen understrukits i den senaste rapporten från FN:s klimatpanel, IPCC.

Läs mer: Starka reaktioner på klimatrapporten: ”Vi har mindre än tio år kvar”

– Mina damer och herrar, klockan tickar. Låt det inte finns några tvivel, situationen är allvarlig, till och med alarmerande. Men det är inte hopplöst. Att uppnå de globala målen är svårt, men inte omöjligt. Tiden att agera är nu, avslutade kronprinsessan Victoria till rungande applåder.

Kronprisessparet besöker UNWRA:s flyktingläger

Kronprinsessan Victoria anländer till det palestinska flyktinglägret Burj Barajneh i södra Beirut, Libanon, tillsammans med chefen för UNWRA, Libanon, Claudio Cordone. I bakgrunden skymtar jämställdhetsminister Lena Hallengren. Foto: Ylva J Bergman

Kronprinsessan och prins Daniel besökte också flera palestinska flyktingläger under sin resa, bland annat Burj Barajneh i södra Beirut.

Här har det bott palestinska flyktingar sedan 1948 då Israel bildades. På senare år har de redan överfulla lägren fyllts på med nya flyktingar från Syrien.

Det är FN-organet UNWRA som svarar för deras utbildning, hälsovård och socialbidrag för inköp av mat och förnödenheter.

I augusti 2018 beslöt den amerikanske presidenten Donald Trump att dra in det amerikanska biståndet till UNWRA och många oroar sig nu för vad som kommer att hända flyktingarna. Sverige har tillsammans med bland annat Jordanien protesterat kraftfullt mot det amerikanska agerandet och tagit initiativ för att försöka fylla det finansieringsgap som öppnat sig. Att kronprinsessparet besökte UNWRA-läger och skolor under sitt officiella besök kan tolkas som en viktig markering från Sveriges håll till stödet för FN-organet, och för de palestinska flyktingarnas allt mer utsatta situation.

Läs mer: Därför drar USA in biståndet

Det svåra läget för UNWRA har lyfts bland annat i säkerhetsrådet och nyligen skrev 35 amerikanska senatorer ett brev där de bad Donald Trump tänka om.

Under rundvandringen i flyktinglägret trängde sig den äldre palestinska kvinnan Fatima al Ali,  flykting från Kuwaykat i Palestina, fram till kronprinsessan och ville berätta om sin dotter som är änka och har fyra barn. Hon var tidigare städerska på UNWRA:s kontor men har nu förlorat jobbet och har svårt att försörja sig.

Vardagen i de palestinska lägren är tuff. Lägret består av smala gator och livsfarliga elkablar som hänger mellan husen och över gränderna, när det regnar, eller när vintern kommer, händer det att människor dör av elchocker från ledningarna. Det är kallt, fuktigt och dragit inne i lägenheterna.

Lyssna på OmVärlden podd om livet i ett palestinskt flykingläger i Libanon

Stort mediepådrag kring statsbesöket

Vakter var utpositionerade inför statsbesöket i det palestinska flyktinglägret men medias kamerablixtrar var det som syntes mest. Foto: Ylva J Bergman

Medieuppbådet kring kronprinsessparet var massivt och kamerorna blixtrade i de trånga gränderna. Säkerheten var också rigorös och överallt fanns libanesisk militär med vapen som säkrade kronprinsessparets framfart, liksom svenska vakter. Men trots det lyckades den äldre palestinska kvinnan, som haltade och bar käpp, ta sig ända fram till Victoria och Daniel. Henne rådde de tuffa vakterna inte på.

Ett enormt säkerthetspådrag och packat med media - ändå lyckades Fatima al Ali flykting från Kuwaykat i Palestina, stappla fram till Kronprissesan med sin käpp. Hon var oroiig för hur hennes dotter ska kunna få pengar till mat till sina barn. Foto: Ylva J Bergman

Möttes av nationalsången – på svenska

Efter besöket i flyktinglägret for entouraget till Yarmouk School, som också drivs av UNWRA.  Kronprissessparet möttes av palestinska flyktingbarn som sjöng den svenska nationalsången – på svenska. En del klädda i klänningar som påminde om Sverigedräkten, andra i traditionella palestinska klänningar.

Kronprinsessan tycktes bli rörd av sången och när barnen kom in på andra versen syntes hon torka en tår ur ena ögonvrån.

Med på rundturen fanns också ambassadör Jörgen Lindström och representanter från svenska ambassaden i Libanon, samt utrikesförvaltningen.

– Vi är oroliga för vad de indragna pengarna ska betyda och hur vår framtid kommer att se ut. Var ska alla de här studenterna ta vägen om vi tvingas stänga, sa Sherin Al Zebrifat, som arbetar administrativt på skolan.

Mikael Färnbo

Ylva Bergman

– Vi är oroliga för vad de indragna pengarna ska betyda och hur vår framtid kommer att se ut. Vart ska alla de här studenterna ta vägen om vi tvingas stänga, sa Sabah al Kkhatib, som arbetar administrativt på Unwa skolan Yarmouk.

Rinad, Nagham, Vera och, Malaki fick ta emot Kronprinsessan Victoria och Prins Daniel när de anlände till UNWRA-skolan Yarmouk, i södra Beirut. Här går det palestinska flyktingbarn, men runt om i regionen hotas nu UNWRA:s verksamhet på grund av det indragna amerikanska biståndet till denna verkamhet.

Här sjunger barnen på svenska - UNWRA-skolan Yarmouk i Beirut