Go to main navigation
Yves Leterme

Ideas generalsekreterare Yves Leterme har hamnat i blåsväder.

Foto: European Council (CC BY-NC-ND 2.0)

nyhet

Leterme kan få gå – beslut väntas inom kort

Ideas generalsekreterare Yves Leterme kan få lämna sin post efter att en rad missförhållanden uppdagats på demokratiinstitutet. Men beslutet har skjutits upp på grund av oenighet bland medlemsstaterna, erfar OmVärlden.

Ideas styrelse är oenig om hur man ska hantera demokratiinstitutets allvarliga ledningsproblem som framkommit i en extern granskning, erfar OmVärlden. På det extrainsatta styrelsemötet i fredags lyckades medlemsländerna inte enas om generalsekreteraren Yves Letermes framtid.

Läs mer: Idea-anställda vittnar om mobbning och diskriminering

Istället har beslutet skjutits upp. Utrikesdepartementets presstjänst bekräftar i ett mejl att ett beslut kommer ”inom kort”:

”Medlemsstatsrådet ska inom kort fatta beslut om att inleda rekryteringen av en ny generalsekreterare eller förlänga mandatet för den nuvarande.”

Om styrelsen beslutar sig för att inte låta Yves Leterme fortsätta är det oklart om han avskedas med omedelbar verkan eller får sitta kvar tills kontraktet löper ut. Hans nuvarande kontrakt löper ut nästa sommar.

Enligt uppgifter till OmVärlden råder oenighet bland medlemsstaterna. Vissa vill göra sig av med generalsekreteraren medan andra tycker att han ska stanna. Exakt vilka stater som är oeniga är oklart.

Svenska regeringen starkt kritisk

Sverige, som både är initiativtagare och största bidragsgivare till Idea, hade inför styrelsemötet uttryckt skarp kritik mot ledningen och generalsekreteraren, tillika före detta belgiska premiärministern, Yves Leterme.

– Jag ser enormt stora brister och blir väldigt upprörd av ett ledarskap som fungerar på det här sättet. Det är helt oacceptabelt. En organisation av det här slaget ska inte ledas på det här sättet, sa statssekreterare Eva Svedling (MP) till OmVärlden.

Sverige var det land som tog initiativ till den externa granskningen efter ett anonymt brev skickats till medlemsstaterna i slutet av förra året. Sverige har även fryst det årliga kärnstödet på runt 55 miljoner kronor till Idea i avvaktan på resultatet av granskningen. Enligt UD:s presstjänst har ännu inget beslut fattats om pengarna ska betalas ut.

”Inte ett hederligt sätt att använda biståndsmedel”

Sveriges har kritiserat att Idea ersatt generalsekreteraren med biståndsmedel på runt en halv miljon kronor för en upptaxering av hans inkomstskatt i hemlandet Belgien. Trots att den externa granskningen kom fram till att Idea agerat formellt rätt, kvarstår Sverige i sin kritik.

– Även om det inte är juridiskt felaktigt är detta inte ett korrekt och hederligt sätt att använda biståndsmedel och skattepengar, har statssekreterare Eva Svedling sagt till OmVärlden.

Läs mer: Chef använde biståndsmedel för att slippa betala skatt

Sverige har även reagerat starkt på att Yves Leterme polisanmälde den visselblåsare som skrivit det anonyma brevet, samt de allvarliga ledningsproblem som framkom i den externa granskningen av revisionsbyrån KPMG.

Läs mer: Idea-chefen Yves Leterme polisanmälde visselblåsare

I rapporten beskrevs Yves Letermes ledarstil som auktoritär och lynnig. Det framkom uppgifter om mobbning och diskriminering av kvinnor på arbetsplatsen. Anställda vittnade om framväxten av en utbredd tystnadskultur och fruktan för repressalier. Avsaknaden av förtroende för generalsekreteraren och de centrala ledningsfunktionerna beskrevs som utbrett.

Mikael Färnbo