Go to main navigation
shutterstock_244221901.jpg

Många män i t.ex. Marocko och Libanon vill spendera mer tid med sina barn.

Foto: SHUTTERSTOCK

NYHET

Män i Mellanöstern längtar efter föräldraledighet

Många män i Mellanöstern anser att de spenderar för lite tid med sina barn. Detta enligt en studie om mansnormen och jämställdhet i Mellanöstern.

Tre av fyra män i Marocko och Libanon vill ha möjligheten att vara föräldralediga. Det visar studien IMAGES MENA som UN Women och Promondu ligger bakom. Det finns ett stort intresse av att spendera tid med sina barn men ofta begränsas detta på grund av att mannen jobbar och förväntas försörja familjen. Mer än hälften av de tillfrågade männen i Marocko tycker att de spenderar för lite tid med sina barn.

Studien lyfter även fram att männen i Libanon kommer närmare sina barn under krig och konflikt, dels på grund av arbetslöshet men också för att männen ofta intar en mer beskyddande roll. 

Spår från inbördeskriget i Libanon och rådande klimat i området med konflikhärjade grannländer och det stora antalet flyktingar i landet sätter landet i en särskilt kontext. Denna verklighet påverkar synen på manlighet och jämställdhet.

Mansnormen spökar

Kvinnor i både Marocko och Libanon har rätt till föräldraledighet men något sådant finns inte tillgängligt för män. Även om fler män har viljan av att hjälpa till hemma och umgås mer med sina barn sätter ofta samhällets struktur eller traditionella värderingar stopp.

I studien berättar en kvinna:
Min man var tvungen att sluta på sitt jobb så han började hjälpa till hemma. Våra grannar förlöjligade honom och började fråga: Vem är det egentligen som är mannen i ert förhållande?”

En man i studien menar att:
"mannen behöver försörja sin familj, då är det bättre att kvinnan inte jobbar så att hon kan ta hand om barnen. En stark man behöver inte en kvinna som jobbar"

Viilket också flera kvinnor håller med om: 

"mannens roll är att ta hand om hushållets inkomster och utgifter - att ta hand om familjen ekonomi. Hans roll är utanför hemmet, och kvinnans roll är i hemmet", säger en kvinna i en intervju.

Prata om samhällets könsroller

Enligt flera organisationer som arbetar med män och jämställdhet är det här man måste börja – att prata om mansnormen.

I en film som illustrerar de män som utmanar rådande traditionell mansnorm och istället värnar om jämställdhet möter vi bland andra Adnan Melki från Libanon som hade en liberal uppväxt där han och hans systrar behandlades lika. Idag är han själv pappa och spenderar mer tid med sina barn än sin fru. Han konstaterar att:

"Mannen i vårt samhälle förväntas leda kvinnan och ha kontroll. Men så gör inte jag och min fru, många ser oss som förebilder".

På organisationen ABAAD började man under 2017 arbeta mer med faderskapsprogram.

- Det är viktigt att prata om vad fadersrollen betyder och vad mannens roll i hemmet är. Mycket handlar om tillit, säger Anthony Keedi, ABAAD:s tekniska rådgivare för maskulinitet.

Sedan tidigare har organisationen översatt programmet ”Program P” som är en föräldrautbildning som syftar till att göra pappor mer aktiva. Nu finns alltså även en arabisk version och under 2018 ska Program P implementeras fullt ut runt om i Libanon. 

Louise Gårdemyr