Go to main navigation
Charlotte Petri Gornitzka

Charlotte Petri Gornitzka, ordförande för OECD-DAC.

Foto: OECD/Michael Dean

NYHET

Mer bistånd till fattiga länder – Sverige toppar givarlistan

Stödet till fattiga länder ökade under förra året, medan flyktingavräkningarna minskade. Det visar nya siffror från OECD-DAC.

Pengarna till internationellt bistånd minskade i fjol. Det visar en sammanställning av 2017 års siffror från OECD-ländernas biståndskommitté DAC.

Rekordnivåerna från 2016 nåddes inte utan det blev istället en liten minskning på 0,6 procent. Totalt spenderade DAC-länderna 146,6 miljarder dollar på bistånd under 2017.

Jämfört med förra året läggs också mindre pengar på flyktingkostnader i givarländerna och mer på bistånd till låginkomstländer.

Fem länder lever upp till målet som FN har satt om att låta 0,7 procent av landets bruttonationalinkomst gå till bistånd. Det är Sverige, Danmark, Luxemburg, Norge och Storbritannien. Tyskland nådde målet 2016 men har därefter halkat ner under 0,7-strecket.

Stödet till fattiga länder ökar

Det bilaterala (från ett land till ett annat) biståndet till låginkomstländer ökade med fyra procent efter att i flera år minskat. 

– Att se att mer pengar går till låginkomstländer är uppmuntrande och jag hoppas att DAC-länderna fortsätter med detta, säger biståndskommitténs ordförande Charlotte Petri Gornitzka.

Även biståndet till afrikanska länder och det humanitära stödet ökar jämfört med 2016.

– Det är ett steg i rätt riktning, men mer behöver göras. Framförallt vad gäller stöd till långsiktig utveckling, säger Petri-Gornitzka.

Mindre till flyktingavräkningar

Givarländerna spenderar mindre på flyktingkostnader i det egna landet. Det öppnar upp för större möjlighet att investera i långsiktig utveckling i länder med stora behov, något som Petri-Gornitzka är positiv inför, samtidigt som avräkningarna är fortsatt höga:

– Det ligger fortfarande på nästan 10 procent av biståndet och tillsammans med det humanitära stödet har de delarna utgjort mer än en fjärdedel av det totala biståndet de senaste fyra åren. 

Det behövs mer

Merparten av DAC-medlemmarna bidrar inte med 0,7 procent av bruttonationalprodukten.

– Det är fint att se att pengarna går dit de mest behövs men det räcker ändå inte. Många av givarna har fortfarande inte nått upp till 0,7-procent-målet, säger OECD:s generalsekreterare Angel Gurría.

Sverige spenderade runt en procent och toppar listan över de länder som spenderar störst andel av sin bruttonationalprodukt. Även Luxemburg och Norge ligger bra till på strax under en procent.

– De här länderna visar på ledarskap och är viktiga förebilder, säger Petri-Gornitzka.

Frankrike visade på den största ökningen, drygt 14 procent jämfört med föregående år. Även Sverige, Japan och Italien ger mer.

USA står kvar som den största givaren sett till antal miljarder.

Louise Gårdemyr