Go to main navigation
UN worldbank pathways for peace FN världsbanken fred konflikter kostnad globalt 2018 ©Tova Jertfelt 2018
Ingen republicering utan tillåtelse

Våldsamma konflikter kostar motsvarande 13 procent av världens samlade bruttonationalprodukt visar ny rapport från FN och Världsbanken.

Foto: Tova Jertfelt

NYHET

Miljarder att spara på att förebygga konflikter

Våldsamma konflikter har omfattande ekonomiska följder. Det är en av de största orsakerna till fattigdom. Att arbeta konfliktförebyggande är en viktig lösning.

Världens våldsamma konflikter kostar årligen 13,5 triljoner amerikanska dollar. Det motsvarar ungefär 13 procent av världens samlade bruttonationalprodukt.

Det uppmärksammar "Pathways for Peace", en ny svenskfinansierad rapport från FN och Världsbanken, som lanseras i Stockholm imorgon.

Studien visar att om länder gemensamt skulle arbeta konfliktförebyggande går det att spara mellan fem och 70 miljarder per år. 

Rapportförfattarna rekommenderar att arbeta konfliktförebyggande. Dels med att arbeta med exempelvis utvecklingssamarbete, säkerhet, diplomati och medling när det handlar om att begränsa redan pågående konflikter.

– Det är också slutsatser vi kan dra från vårt arbete som medlem i FN:s säkerhetsråd, säger utrikesminister Margot Wallström i ett pressmeddelande.

Men fokus ligger också på exkludering.

Att stänga ute människor från makten och från att ta del av naturresurser är idag en vanlig orsak till att konflikter startar. Inkludering är nyckeln och här är det viktigt att öka kvinnors och ungas deltagande i beslutsfattande.

– Framgångsrikt konfliktförebyggande arbete kan frigöra resurser för fattigdomsbekämpning och ökad välfärd i utsatta delar av världen, säger Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat, i samma pressmeddelande.

Louise Gårdemyr