Go to main navigation
Dimentilià och Rafico Mocambique World's Children Prize

– Killar måste också vara med och kämpa för tjejers rättigheter, säger Rafico, som tillsammans med Dimentiliá sänder radio varje fredag om flickors rättigheter.

Foto: Johan Bjerke

NYHET

Moçambique: Killar måste också kämpa för flickors rättigheter

I veckan delas World's Children's Prize ut – och just nu pågår stor konferens om jämställdhet  i Stockholm. Men att barn involveras för en jämställd och mer rättvis värld är långt ifrån självklart. I Moçambique gör de lokala radioprofilerna Dimentilià och Rafico radio om flickors rättigheter.

Just nu pågår The Stockhlolm Forum on Gender Equality som gästas av några av världens mest framstående forskare, opinionsbildare och beslutsfattare med fokus på flickor och jämställdhet, och på torsdag delas The World's Children's Prize ut av drottning Silvia.

Att arbeta för flickors jämställdhet världen över har inte alltid varit en självklart. Att barn behöver gå i skolan och vaccineras mot farliga sjukdomar är något som många ställer upp på. Däremot är det inte lika lätt att få upp flickors rättigheter på dagordningen.

Men för att minska fattigdom måste den onda cirkeln kring flickor brytas. Så länge flickor är de som först får sluta skolan för att ta hand om hemmet eller sjuk föräldrer, gifts bort för att familjen saknar pengar, eller för att traditionen säger så, eller inte får bestämma över hur många barn de vill ha, saknar tillgång till preventivmedel, säkra aborter och förlossningar så fortsätter fattigdomspiralen. Det är forskare idag övertygade om.

– Det är viktigt att vi killar är med och kämpar för flickors rättigheter. Som kille kan jag vara ett föredöme för andra killar och få de att respektera flickor, säger Rafico som är med i projektet ”Moçambique för flickors rättigheter”.

Dimentiliá och Rafico. Foto: Johan Bjerke

Tillsammans med Dimentiliá och nio andra jämnåriga kämpar han för flickors rättigheter i deras by i Inharrime i södra Moçambique. De har utbildats till barnrättsambassadörer av World's Children's Prize och lokala partners och gör på olika sätt kompisar, lärare, grannar och byledare medvetna om vilka rättigheter barn har – och att flickor och pojkar bör behandlas lika. 

– I Moçambique har flickor och kvinnor ingen röst. Vi räknas inte, säger Dimentiliá och ger exempel på hur männen har makten i hemmet, att barnäktenskap är vanligt och att lärare i skolan lyssnar mer på pojkar än flickor.

Det går att nå ut på olika sätt; de gör skolbesök, deltar i bymöten, gör hembesök och sänder radio. Varje fredag klockan tre har de ett radioprogram om flickors rättigheter.

– Med radio når vi många människor, säger Rafico.

En av diskussionspunkterna när de informerar är barnäktenskap. Nästan hälften av flickorna i Moçambique är gifta innan de fyllt 18, enligt siffror från Unicef. Ofta tvingas man sluta skolan tidigare.

– Många föräldrar visar inte respekt för flickors rättigheter eller deras frihet. Vid bymöten informerar vi dem om barnkonventionen och att flickors rättigheter ska respekteras, berättar Rafico.

På hembesök för att informera om barnets rättigheter. Foto: Johan Bjerke

Under ett hembesök träffade de en familj där barnen inte kunnat gå i skolan eftersom familjen inte haft råd med skoluniform. Då kunde de informera om hur det gick att få rätt till ekonomiskt stöd för att barnen skulle gå i skolan.

– Vi ser att vårt arbete gör skillnad. Min mattelärare och andra har slutat diskriminera oss flickor och behandlar alla med respekt, säger Dimentiliá.

Den 12 april beslutade regeringen att satsa ytterligare en miljard på global jämställdhet, ett viktigt fokus blir då att just att involvera män som aktörer för förändring.

Många män är också fastlåsta i sina könsroller kan också lida under partriarkala tryck och förväntade uppfattningar om hur en man ska vara, och på många ställen motarbetaras flickor grundläggande rättigheter. FN:s befolkningfond har också under en längre tid arbetat med att engagera män.

Louise Gårdemyr


*World's Children's Prize går endast ut med barnens förnamn för att skydda deras identiteter