Go to main navigation
Sofia Arkelsten

Regeringen har nu fattat beslut om en handlingsplan för Agenda 2030, den vill Sofia Arkelsten (M) skrota.

Foto: Fredrik Wennerlund

nyhet

Moderaterna vill skrota regeringens handlingsplan för Agenda 2030

Regeringen antog i veckan en ny handlingsplan för hur Sverige ska uppnå FN:s globala mål för en hållbar utveckling till år 2030. Men planen saknar förankring i riksdagen. Moderaternas Sofia Arkelsten lovar att skrota den om de vinner valet i höst.

I veckan fattade regeringen beslut om en handlingsplan för hur Sverige ska genomföra FN:s 17 mål för en hållbar utveckling till år 2030, den så kallade Agenda 2030. Handlingsplanen bygger på ett förslag som Agenda 2030-delegationen tog fram för ett år sedan.

Läs mer: Agenda 2030-delegationen: ”Konsumtionen Sveriges största problem”

Liksom delegationens förslag fokuserar handlingsplanen på sex områden som Sverige behöver jobba extra hårt med: Jämlikhet och jämställdhet, hållbara städer, en samhällsnyttig och cirkulär ekonomi, ett starkt näringsliv med hållbara affärsmodeller, hållbara och hälsosamma livsmedel och stärkt kunskap och innovation.

en intervju med Arbetet Global lyfter biståndsminister Isabella Lövin (MP) fram två områden som särskilt viktiga för Sverige: segregation och bristande jämlikhet.

– Där ser vi att det i vissa fall går åt fel håll, säger hon till Arbetet Global.

Men frågan är hur långlivad handlingsplanen kommer att bli. Moderaternas biståndspolitiska talesperson Sofia Arkelsten lovar i en intervju med Arbetet Global att skrota den redan efter valet, om hon får möjlighet. 

– Det beklagar jag. Det är den politiska ledningen som brustit, säger Sofia Arkelsten.

Moderaterna menar att handlingsplanen saknar förankring bland de övriga partierna i riksdagen. Politisk och långsiktig förankring är även en av Agenda 2030-delegationens rekommendationer.

Läs mer: Bristande engagemang och samsyn i globala frågor inför valet

Trots kritiken säger Isabella Lövin att handlingsplanen bör ligga till grund även för framtida regeringar.

– Det vi konstaterar i handlingsplanen är i princip att vi har en god dialog med riksdagspartierna och kommer att fortsätta att bjuda in till dialog kring genomförandet, säger hon till Arbetet Global.

Mikael Färnbo