Go to main navigation
UN Photo%3aCia Pak_banner.jpg

Foto: Cia Pak/UN Photo

NYHET

Myanmars generaler ett steg närmare brottsmålsdomstolen ICC

I FN:s säkerhetsråd ökar trycket på Myanmar (Burma) kring övergreppen mot rohingyafolket. Sverige har varit drivande och hoppas nu att säkerhetsrådet ska ta upp frågan.

Sverige har sedan slutet av 2017 arbetat för att situationen för rohingya-flyktingarna från Myanmar ska uppmärksammas. I september kom en rapport från Marzuki Darusman, ordförande i Fact-Finding Mission (FFM) som tillsatts av FN:s råd för mänskliga rättigheter. Rapporten beskrev tydligt de övergrepp som drabbat och drabbar den muslimska befolkningen.

– Rapporten var en game-changer. Den är skriven av välmeriterade utredare och ger säkerhetsrådet möjlighet att ta upp situationen i Myanmar och föra frågan närmare internationella brottsmålsdomstolen ICC, säger Carl Skau som är Sveriges ambassadör i säkerhetsrådet.

I slutet av augusti lyfte Sverige situationen i landet och i samband med att FN:s generalförsamling inleddes ordnade Frankrike och Storbritannien ett informellt möte för att diskutera situationen, ett möte dit också Myanmars styrande var inbjudna till.

– Mötet visade tydligt att hela rådskretsen vill att FN ska få tillträde till de områden i Myanmar som det handlar om. Och fortfarande lever närmare en miljon människor i flyktingläger i Bangladesh under förfärliga omständigheter och utan möjlighet till återvändande, fortsätter Carl Skau.

Bör ställas inför rätta

Rapporten från tidigare i år pekar ut sex militära befälhavare från försvarsmakten i Myanmar som ska ställas inför den internationella brottmålsdomstolen ICC. Myanmar har inte skrivit under Romfördraget vilket begränsar domstolens möjligheter att utreda brott i landet. Nyligen valde dock en åklagare på ICC att inleda en undersökning om tvångsfördrivning av rohingyafolket, vilket var möjligt eftersom Bangladesh, dit rohingyerna flytt, är medlem i brottmålsdomstolen.

Sverige driver nu på för att FN-rapporten om övergreppen mot rohingyafolket ska kunna presenteras i säkerhetsrådet under oktober 2018. Risken finns att flera stormakter motsäger sig detta, men om nio av de icke-permanenta medlemmarna ställer sig bakom förslaget kan det inte stoppas av veto.

– Om rapporten presenteras så blir det ett viktigt steg för att upprätthålla trycket på Myanmar, även om det just nu är osannolikt att de ledande ska ställas inför ICC, konstaterar Carl Skau.

För att säkerhetsrådet ska kunna initiera en brottsutredning krävs dock stöd från de permanenta medlemmarna i säkerhetsrådet. Om säkerhetsrådet mot förmodan skulle använda sitt mandat att hänskjuta ärendet till ICC har domstolen jurisdiktion oavsett om landet har anslutit sig till domstolens stadga eller inte.

David Isaksson


* Texten har uppdaterats efter att två mindre faktafel uppmärksammats.