Go to main navigation
Nicaragua, Managua 2014

På den Nicaraguanska flaggan från 2014 står det "Varning! Machokulturen dödar".

Foto: Mathieu-Etienne Gagnon/Oxfam

NYHET

Nicaragua: kraftig minskning av mäns våld mot kvinnor – men kommer det hålla i sig?

Mäns våld mot kvinnor i Nicaragua har minskat rejält de senaste 20 åren, det visar ny forskning. Samtidigt sker det både globalt och i Nicaragua en tillbakagång när det kommer till kvinnors rättigheter. 

Mary Ellsberg organiserade 1995 en intervjuundersökning om våld i hemmet där 488 kvinnor från León i Nicaragua deltog. Undersökningen kom bland annat fram till att en av två kvinnor någon gång hade upplevt våld från män de levde med. Resultaten ledde till en del misstro men framförallt till en mobilisering av frivilligorganisationer, en skärpt lagstiftning och till särskilda polisstationer.

Både långsiktig forskning och handling är viktiga komponenter. Aktivismen och att involvera olika samhällssektorer är en stor del av förändringsarbetet, säger Mary Ellsberg, chef på Global Women’s Institute och professor i global hälsa.

Undersökningen blev till en akademisk studie som delvis finansierades av Sida och sedan även till en doktorsavhandling vid Umeå universitet. Metodologin som användes var unik för sin tid och fick stort genomslag världen över.

20 år senare upprepades undersökningen i León med närmare 1500 kvinnor och det gick att se en rejäl minskning av mäns våld mot kvinnor. Det framkom att hälften så många kvinnor utsattes för våld i hemmet.

Lagstiftning, attitydförändringar i samhället och kvinnorörelsens kraft är de främsta anledningarna till att våldet minskat, berättar Margarita Quintanilla, oberoende forskare och aktivist i Nicaragua som tillsammans med Mary Ellsberg hade huvudansvaret för den nya undersökningen.

2017: Bakslag för kvinnors rättigheter

Resultaten som Mary Ellsberg och Margarita Quaintanilla arbetat fram presenteras i en kontext där kvinnors rättigheter i dag i många länder tar flera steg bakåt. Globalt sett har en av tre kvinnor någon gång utsatts för våld i hemmet.

Vi har detta fantastiska resultat, men vad händer egentligen nu – där har vi ett stort frågetecken, säger Margarita Quaintanilla.

Mary Ellsberg tar USA och Donald Trump som ett exempel på hur den politiska kontexten kan försvåra arbetet med kvinnors rättigheter.

Det har inneburit ett stort bakslag i USA för sådant som rätten till preventivmedel och abort, säger hon. Och även i Nicaragua finns liknande tendenser där en man som står anklagad för barnmisshandel idag är president. Flera av de särskilda polisstationer som infördes för att arbeta med mäns våld mot kvinnor har exempelvis avskaffats.

Framstegen som gjorts de senaste 20 åren i Nicaragua är sårbara och det är viktigt att vi skyddar dem. Män och kvinnor måste tillsammans fortsätta demonstrera för sina rättigheter och engagera sig i sociala rörelser, betonar Mary Ellsberg.

Sida avvecklade sin verksamhet i Nicaragua 2009. Något som kritiserades från flera håll, bland annat ledde det till att organisationen Si Mujer fick dra ner på sitt arbete med mäns våld mot kvinnor.

Svalorna Latinamerika är en av de svenska biståndsorganisationerna som fortfarande finns på plats och stödjer lokala organisationer som arbetar förebyggande med barnsexhandel och våld i hemmet.

Även organisationer vi samarbetar med har den senaste tiden fått det svårare att verka i Nicaragua, vissa statliga skolor kan vi inte ha verksamhet på längre, säger Per Fröberg på Svalorna.

Louise Gårdemyr