Go to main navigation
norge israel hamas usa usaid funds development aid biståndsaktuellt

Norsk Folkehjelp påstås stöttat både Hamas och Iran, men nekar till anklagelserna.

Foto: Tova Jertfelt

NYHET

Norsk Folkehjelp i miljonförlikning med USAID

Biståndsorganisationen Norsk Folkehjelp tvingas betala 16 miljoner norska kronor i förlikning med USAID efter påstådd kontakt med personer och organisationer på USA:s sanktionslista. Flera miljoner av förlikningen går till en israelisk organisation som planerar flera liknande stämningar.

Norsk Folkehjelp har gått med på en förlikning med amerikanska myndigheter att betala tillbaka 16 miljoner norska kronor till USAID för påstådd kontakt med personer och organisationer på USA:s sanktionslista. Norsk Folkehjelp har hela tiden nekat till anklagelserna.

– Trots att vi är oeniga i rimligheten och det berättigade i det amerikanska kravet så har Norsk Folkehjelp accepterat att betala förlikningen. Detta har vi gjort för att få ett avslut på saken, säger generalsekreterare Henriette Westhrin till den norska tidningen Biståndsaktuellt.

Nästan tre miljoner kronor av förlikningen går till den israeliska enmansorganisationen Zionist Advocacy Center som drivs av David Abrams från USA. Han arbetar kontinuerligt emot organisationer i USA som är för en bojkott av israeliska varor från ockuperad mark, (Boycott Divest and Sanctions).

Det var Abrams som år 2015 lämnade in ett tolv sidor långt dokument till det amerikanska justitiedepartementet med bilder och dokument som påstods bevisa att Norsk Folkehjelp stöttat både Hamas och Iran. Amerikansk lagstiftning gör det möjligt för personer som tipsar om oegentligheter vid användandet av allmänna medel att få en viss procent av förliknings- eller skadeståndsbeloppet.

David Abrams har tidigare nått en liknande förlikning med American University of Beirut, AUB, efter att han på liknande sätt påstått att universitet bland annat medieutbildat personer med kopplingar till den av USA terrorstämplade organisationen Hizbollah. David Abrams säger till Biståndsaktuellt att han nu arbetar med två nya stämningar, bland annat mot The Carter Centers arbete i Gaza.

– Den arabisk-israeliska konflikten är en het sak. Vi som är pro-israel tycker att det är problematiskt att många humanitära organisationer flyttar fokus från sina humanitära mål och ägnar sig åt anti-israelisk lobbyverksamhet, säger David Abrams till Biståndsaktuellt.

Den konkreta anklagelsen som amerikanska myndigheter har riktat mot Norsk Folkehjelp är att organisationen brutit mot ett villkor i ett avtal om nödhjälpssändningar till Sydsudan år 2012. I kontraktet står det att Norsk Folkehjelp förbinder sig att inte ha någon form av samarbete med personer, organisationer eller stater på USA:s sanktionslista.

Norsk Folkehjelp har tolkat texten som att kontaktförbudet gällt för den del av verksamheten som finansierades av USAID. Amerikanerna menar däremot att kontaktförbudet gäller för hela Norsk Folkehjelps arbete, inklusive projekt som har andra finansiärer.

Abrams har i sin klagan bland annat lyft fram ett demokratiprojekt som en partnerorganisation till Norsk Folkehjelp genomförde i Gaza under samma tidpunkt. Enligt Abrams ska Hamas-företrädare ha deltagit i projektet.

Ursprungligen var ersättningskravet från Zionist Advocacy Center på 90 miljoner dollar.

Mikael Färnbo