Go to main navigation
Martin Ärnlöv Röda Korset

Martin Ärnlöv kommer inte sitta kvar i IM:s styrelse när han nu blir generalsekreterare för Röda Korset.

Foto: Olle Hallberg / Röda Korset

BRANSCHNYTT

Ny generalsekreterare på Röda korset

I slutet av mars tillträder Martin Ärnlöv, Bräcke diakonis nuvarande vd, sin nya tjänst som generalsekreterare på svenska Röda Korset.

Martin Ärnlöv började som civilekonom och arbetade 15 år inom affärsvärlden internationellt innan han bytte bana och blev en del av det svenska civilsamhället. Han kommer senaste från jobbet som VD på Bräcke diakoni. Den breda erfarenheten av olika världar tar han med sig in i sin nya tjänst.

– Kombinationen av erfarenheter från affärslivet och civilsamhället tror jag är positiv. Jag har arbetat med effektivitet, fokus och tydlighet internationellt men jag har också koll på samspelet mellan exempelvis civilsamhällesorganisationer och myndigheter i Sverige.

De senaste fem åren har Martin Ärnlöv breddat sin roll i civilsamhället ytterligare.

– Jag är idag ordförande för FAMNA, en branschorganisation för idéburen vård- och omsorg och sitter med i styrelsen för Individuell människohjälp (IM). Detta har gett mig större inblick i hur den här typen av organisationer ser ut och fungerar.

Blir det inte att sitta på dubbla stolar, ena dagen Röda Korsets bästa framför ögonen, nästa dag IM?

– Jo, det skulle kunna bli överlappningar. Därför har jag kommit överens med IM:s ordförande att jag deltar på inplanerat styrelsemöte den 23 jan men sedan avgår.

Hur är du som ledare?

– Jag är positiv och bra på att lyssna men samtidigt också handlingsorienterad. Jag är bra på att få folk att utveckla både sin och organisationens fulla potential.

Hur ser du på din nya tjänst?

– Vi står idag inför många utmaningar. I Sverige ser vi ett alltmer tudelat samhälle och internationellt ser vi flera utdragna konflikter och klimatrelaterade utmaningar. Röda korset är en organisation som folk i stort har en välgrundad tillit till och jag tror att civilsamhällesorganisationer som Röda korset kommer att spela en allt viktigare roll framöver. Det lockade att arbeta med mänskliga rättigheter och med att vara med och få till ett hållbart samhälle – ja, man kan inte arbeta med något finare.

Martin Ärnlöv tillträder sin nya tjänst den 26 mars.

Louise Gårdemyr