Go to main navigation
bolsonaro.jpg

Jair Bolsonaro är ny president i Brasilien.

Foto: Antonio Cruz/Agencia Brasil

NYHET

Civilsamhället bestört efter Bolsonaros seger

Brasiliens nya president vill exploatera Amazonas, fängsla politiska motståndare och bekämpa miljöorganisationer.

– Det här är en mardröm för världen, säger Latinamerikagruppernas ordförande Julia Qwist.

Jair Bolsonaro valdes i går till president i Brasilien. Han har lovat att gå till attack mot sina “röda” politiska rivaler, och sagt att ”antingen åker de utomlands eller så åker de i fängelse.”

De jordlösas rörelse, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), som är Brasiliens största sociala rörelse som arbetar för småbrukares tillgång till land och för en nationell jordbruksreform, har Bolsonaro hänvisat till som ”skurkar” och sagt att de kommer att klassas som terrorister.

Han vill också sätta stopp för ”Världsnaturfonden och andra internationella organisationers” aktiviteter i Brasilien och underlätta för en snabbare skövling av Amazonas. Under valrörelsen sa Bolsonaro först att landet skulle lämna Parisavtalet, men mildrade det senare till att han endast ville omförhandla det.

Julia Qwist, ordförande för Latinamerikagrupperna, är bestört och oroad för utvecklingen i Brasilien.

– Hans uttalanden visar tydligt var han står. Han är positiv till den tidigare militärdiktaturen, står bakom tortyr och våld mot minoriteter, vill ge polisen ökade befogenheter att skjuta först och fråga sen. Brasilien är en ung demokrati med en lång historia av diktatur och risken är att Bolsonaro kommer att rulla tillbaka utvecklingen.

Civilsamhället hotat

Naturskyddsföreningens generalsekreterare Karin Lexén säger att hon ser "med stor oro" på utvecklingen i Brasilien.

– Redan i dagsläget är Brasilien det land där flest miljöförsvarare får sätta livet till. Bolsonaros tidigare signaler om att dra sig ur Parisavtalet och öppna upp för skövling av Amazonas kan få oerhört allvarliga konsekvenser om det blir verklighet, även i ett globalt perspektiv.

Oron är stor inom det brasilianska civilsamhället, upplever Karin Lexén.

– De samarbetsorganisationer vi har i Brasilien ger uttryck för rädsla kring såväl demokratins framtid i landet som sin egen säkerhet. Bolsonaro har redan innan valet agiterat mot civilsamhället i landet och uttryckt fientlighet med internationella organisationers närvaro, som till exempel Världsnaturfonden. Det finns all anledning att känna stor oro inför vad som kommer hända framöver och Sverige måste jobba för att säkerställa att civilsamhället har möjlighet att fortsätta bedriva sitt ovärderliga arbete i landet, säger hon.

Latinamerikagrupperna stöttar bland annat de jordlösas rörelse, MST, som Bolsonaro specifikt pekat ut som ett hot.

– Jag är oroad också på ett personligt plan för mina vänner i MST. De här organisationerna behöver mer stöd från omvärlden nu, säger Julia Qwist.

Omvärlden måste agera

Julia Qwist beskriver Bolsonaros valseger och miljöagenda som ”en mardröm för världen”.

– Hans planer för Amazonas är ju en katastrof för miljön och klimatet men kommer också att leda till stora problem för Brasiliens redan fattiga befolkning och speciellt mot urfolken. Det kommer att leda till mer landgrabbing för att kunna fortsätta med de här storskaliga exporterna av exempelvis soja. Där får EU nu, som en av de största importörerna, ett stort ansvar att sätta press och göra tydligt att man inte vill importera soja om man inte kan garantera att den inte odlats på mark som stulits, säger hon.

Karin Lexén konstaterar att omvärlden nu har ett stort ansvar i att parera utvecklingen. 

– Stödet till miljörörelsen i landet har aldrig varit så viktigt som nu. Sverige måste också ställa krav på de investeringar som görs i landet, exempelvis för hur AP-fonderna används och hur svenska företag agerar, säger hon, och fortsätter:

– Världssamfundet måste stå upp för mänskliga rättigheter och demokratins centrala plats. Det är också fundamentalt att värna om Parisavtalets genomförande och söka påverka Brasilien att stå kvar. Här har Sverige och EU en mycket viktig roll.

Axel Kronholm